Oczyszczalnie ścieków

System oczyszczalni drenażowych posiada dwa główne składniki, osadnik oraz drenaż rozsączający.

Systemy oczyszczania oparte bioreaktorach oferowane są w dwóch typach: ZBS oraz ZBB.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Firma Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce. Jeżeli chcesz wyszukać skład w swojej okolicy, skorzystaj z wyszukiwarki.