Oczyszczalnie ścieków

System oczyszczalni drenażowych posiada dwa główne składniki, osadnik oraz drenaż rozsączający.

Reaktory działają w oparciu o metodę osadu czynnego. Typoszereg zaczyna się od sześciu użytkowników.

Reaktory działają w oparciu o metodę porcjowanego osadu czynnego. Typoszereg zaczyna się od czterech użytkowników.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Producent Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce. Jeżeli chcesz wyszukać skład w swojej okolicy, skorzystaj z wyszukiwarki.