Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBS

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBS, oferowane są głównie w wersji kompaktowej. Produkty są często stosowane jako przydomowe oczyszczalnie ścieków. Działają w technologii SBR, która polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. Brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczalnie oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej przyczynia się do zwiększenia stopnia efektywności układu oraz umożliwia znacznie lepszą retencję. Wiąże się to z lepszym buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w skali dobowej.

 

W układach o większej przepustowości (od kilku do kilkunastu m3) stosowane są raczej moduły (minimum dwu zbiornikowe), w których każdy ze zbiorników spełnia osobne funkcje. Oczyszczalnie biologiczne producenta Wobet-Hydret oferowane są w wersji poziomej (ZBS-C) lub pionowej (ZBS-PC). Małe gabaryty urządzeń oraz zakres przepustowości, preferują ich zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz w obiektach typu szkoły, hotele, przychodnie lekarskie, zakłady pracy, itp. Konstrukcja zbiorników i ich wytrzymałość umożliwiają montaż w różnych warunkach gruntowo-wodnych i mają na celu umożliwienie grawitacyjnego doprowadzenia przykanalika do oczyszczalni.

 

Poglądowy schemat działania biologicznej oczyszczalni ścieków
Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Sterowanie pracą oczyszczalni ścieków realizowane jest w sposób automatyczny, uzupełniony o tryby umożliwiające racjonalizowanie jej działania i tym samym zmniejszenie kosztów energii. Sterowaniu podlegają dmuchawy, elektrozawory, pompy (jeżeli występują w danej konfiguracji). Układ porcjowy może być realizowany wyłącznie według opisanych powyżej sposobów.

Reaktor biologiczny ZBS-C

Reaktor biologiczny typu ZBS-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym na (w wersji standardowej): komorę retencyjną i komorę biologiczną.

 

Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni.


W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.

Sterowanie do oczyszczalni ścieków typu ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy (z poziomu menu podstawowego), trybu urlopowego, licznik MTG, itp.


Dodatkowo wszystkie parametry jak i wybrane ustawienia są podtrzymane po zaniku zasilania.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A 2:2013
Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018

 

Budowa oczyszczalni biologicznej
Parametry techniczne
Typ Ilość użytkowników Przepływ śred.-dob. Ładunek BZT5 ścieków sur. Pojemność kom. ret. Szerokość Długość Wysokość dopływu
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m
ZBS-4C 4 0,60 0,24 1,0 1,2 1,8 1,36
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 3,5 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36

Reaktor biologiczny ZBS-C/KP

Reaktor biologiczny typu ZBS-C / KP, również przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na: komorę retencyjną i komorę biologiczną Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni jak i pompą firmy EBARA. 

 

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol.),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.

 

Sterowanie do oczyszczalni ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy (z poziomu menu podstawowego), trybu urlopowego, licznik MTG, itp.

 

W oczyszczalni biologicznej typu ZBS-C / KP zamontowana jest pompa, która zastępuje przepompownię ścieków oczyszczonych. Sterowanie pracą pompy odbywa się również przez sterownik, lecz jest to bardziej rozbudowany model, niż w standardowym ZBS.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013
Atest higieniczny: BK/W/0338/02/2018

Oczyszczalnia biologiczna ZBS - budowa
Parametry techniczne
Typ Ilość użytkowników Przepływ śred.-dob. Ładunek BZT5 ścieków sur. Pojemność kom. ret. Szerokość Długość Wysokość dopływu
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 3,5 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36

Na załączonych rysunkach A, B, C, przedstawiono warianty montażu pompy w reaktorze biologicznym i w oddzielnym zbiorniku. Można zauważyć, że wersja (A) zintegrowana z reaktorem ZBS-C/KP pozwala na wygospodarowanie znacznie mniejszej powierzchni posadowienia zbiornika, a tym samym przeznaczona jest dla inwestorów, którzy dysponują niewielką powierzchnią terenu przeznaczonego do montażu.

Natomiast rysunek (B) przedstawia oczyszczalnię w typowej konfiguracji dwuzbiornikowej, czyli reaktor ZBS-C i przepompownię P60. Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowa pojemność zbiornika przepompowni. Wiąże się to z potrzebą większej powierzchni potrzebnej do zamontowania całego systemu na działce.

Reaktor biologiczny ZBS-C HDPE Z (wersja dwupłaszczowa)

Reaktor biologiczny typu ZBS-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym (HDPE Z) wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na: komorę retencyjną i komorę biologiczną. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny.

 

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol. realizowany pompą EBARA)
 • układ napowietrzający (wyp. w dyf. drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu (zależnie od modelu realizowany pompą mamutową lub pompą EBARA)
 • układ odpompowania (realizowany pompą EBARA).

 

W oczyszczalni biologicznej ZBS-C HDPE Z, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej przepompowni ścieków oczyszczonych. Wyjątek może tu jedynie stanowić sytuacja, gdy odprowadzenie jest w dużej odległości od oczyszczalni ścieków. W takim przypadku można odpowiedniej wydajności pompę zamontować w oczyszczalni (należy to zaznaczyć w zamówieniu) lub zastosować osobną przepompownią z wyposażeniem o odpowiednich parametrach).

 

Parametry techniczne

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol.),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog