Oczyszczalnie ścieków drenażowe

Osadniki gnilne z polietylenu (HDPE) 

Osadniki gnilne pełnią rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową ich funkcją jest retencjonowanie ładunku ścieków, doprowadzanych w sposób bardzo nierównomierny oraz uśrednianie ich składu.

 

W osadnikach gnilnych zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest przy udziale bioaktywatorów, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich biopreparatów. W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem, co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.

Budowa oczyszczalni ścieków drenażowej
Budowa oczyszczalni ścieków drenażowej
Parametry techniczne
Pojemność osadnika Wysokość dopływu Szerokość Wysokość Długość Liczba komór Przepustowość maksymalna
m3 m m m m - m3/d
2,0 1,05 1,2 1,2 2,2 1 - 2 0,60
2,0 1,16 1,2 1,4 2,0 1 0,60
3,0 1,05 1,2 1,2 3,3 1 - 2 0,90
3,0 1,16 1,2 1,4 3,2 1 - 2 0,90
3,5* 1,16 1,2 1,4 3,2 1 - 2 1,05
4,5 1,36 1,2 1,6 3,5 1 - 2 1,20

*- oferowany w zależności  od średnicy przyłączy

Osadniki gnilne z polietylenu dwupłaszczowe

Osadniki gnilne dwupłaszczowe w oczyszczalniach drenażowych stanowią uzupełnienia typoszeregu osadników jednopłaszczowych. Charakteryzują się większą wytrzymałością jak i większym zakresem dostępnych pojemności.

 

Modele o małych pojemnościach stosowane są, gdy znaczna głębokość montażu lub wysoki poziom wód gruntowych utrudniają, bądź uniemożliwiają montaż osadnika jednopłaszczowego zgodnie z wymogami instrukcji.

 

Osadniki o dużych pojemnościach stanowią zazwyczaj element bardziej rozbudowanych systemów oczyszczalni biologicznych. Dobór pojemności, ilości i wielkości komór oraz sposobu ich wykonania jest określany przez projektanta. Do zalet takiej konstrukcji osadnika należy również możliwość stosowania włazów o większej średnicy tj. 0,8 m, zamiast typowych (tj. 0,6 m). Dotyczy to jednak średnic korpusu nie mniejszych niż 1,5 m.

 

Standardowe osadniki w wersji dwupłaszczowej mogą zostać przysypane 1,0 m warstwą obsypki (dla średnicy korpusu 1,2 m i 1,5 m). Oferta obejmuje również osadniki gnilne o większych średnicach (2,0-2,5 m) oraz pojemności nawet do 60 m3, jednak są one produkowane pod zamówienie i według wymogów wytrzymałościowych, określonych przez zamawiającego lub w projekcie.

Budowa oczyszczalni ścieków drenażowej

 

 

Osadniki gnilne z polietylenu dwupłaszczowe

 

Produkt posiada następujące certyfikaty:

  • Zgodność z normą: PN-EN 12566-1:2004/A1:200;
  • Atekst Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne

 

Podaną w tabeli wartość przepustowości należy traktować jako poglądową, która w trakcie realizacji projektu może ulec zmianie.

 

 

Pojemność osadnika Wysokość dopływu Wysokość odpływu Średnica Długość Liczba komór Przepustowość maksymalna
m3 m m m m - m3/d
2,0 1,00 0,95 1,2 2,2 1 - 2 0,60
3,0 1,00 0,95 1,2 3,3 1 0,90
4,0 1,00 0,95 1,2 3,7 1 - 2 1,20
4,5 1,00 0,95 1,2 4,2 1 - 2 1,50
5,0 1,00 0,95 1,2 5,1 1 - 3 1,80
5,0 1,27 1,22 1,5 3,1 1 - 3 1,80
6,0 1,27 1,22 1,5  3,7  1 - 3 2,10
7,0 1,27 1,22 1,5  4,8  1 - 3  2,40 
8,0 1,27 1,22 1,5  5,4  1 - 3  2,70
9,0 1,27 1,22 1,5  6,0  1 - 3  3,00 
10,0 1,27 1,22 1,5  6,5  1 - 3  3,30 
12,0 1,27 1,22 1,5  7,7  1 - 3  3,90

Oczyszczalnie ścieków z pakietami rozsączającymi

Montaż drenażowej oczyszczalni ścieków

Systemy drenażowych oczyszczalni ścieków, realizowane w postaci osadnika wstępnego 2 i 3-komorowego lub reaktora biologicznego, mogą posiadać odprowadzenie w postaci pakietów rozsączających. Pakiety rozsączajace wykonane są z tworzywa sztucznego i oferowane w wielu wariantach.

 

Najczęściej stosowane są pakiety w dwóch wersjach:

  • do drenaży rurowych (standard) - stosowane gdy podłoże jest przepuszczalne, dostarczane z geowłókniną o długości większej niż długość ciągu (np. na ciąg drenażowy 12 mb przypada 13 mb geowłókniny);
  • do studni chłonnych (standard) - stosowane w sytuacji braku wystarczającej ilości dostępnego miejsca na odprowadzenie oczyszczonych ścieków
    W standardowej ofercie długość ciągów drenażowych wynosi 12 mb. Opcjonalnie mogą być dostarczane odcinki od 6 do 24 mb długości.

 

Aprobata Techniczna: ITB-KOT-2018/0370:

 

Montaż pakietów przeprowadzany jest w sposób analogiczny do zwykłych drenaży. Po umieszczeniu pakietów w wykopie należy włożyć od góry rurę drenażową i wcisnąć ją w wyprofilowane wgłębienie w pakiecie tak, aby nie wystawała poza pakiet. Następnie należy zastosować geowłókninę z boków i z góry pakietu.

 

Sposób montażu drenażowej oczyszczalni ścieków może ulec zmianie w zależności od konfiguracji systemu. W poniższej tabeli zostało przedstawione poglądowe zestawienie długości ciągów drenażowych z pakietami w stosunku do ilości użytkowników (dotyczy gruntów o dobrej przepuszczalności). Zaznacza się, że ostateczną konfigurację systemu określa projektant przy założeniu, że ilość ciągów drenażowych nie może być mniejsza niż dwa.

 

 

Parametry techniczne
Maksymalna liczba stałych użytkowników w wersji z osadnikiem gnilnym Maksymalna liczba stałych użytkowników wersji z reaktorem biologicznym Długość typowego ciągu Długość drenażu rozsączającego
Typ i ilość studzienek rozdzielczych Ilość ciągów dren.
RLM RLM mb mb - -
4 - 8 6 - 12 12 - 24 24 - 48 1 x SR-2 lub 1 x SR-3 2
6 -12 9 - 18 12 - 24 36 - 72 1 x SR-3 3
8 - 16 12 - 24 12 - 24 48 - 96 1 x SR-4 4
10 - 20 15 - 30 12 - 24 60 - 120 1 x SR-5 5

 

Ilość RLM Najczęściej stosowanie konfiguracje systemów
≤3 og 2m3 II-k + 24 mb pak.
≤4 og 3m3 II-k + 24 mb pak.
≤4 og 3m3 II-k + PSO + 24 mb pak. w nasypie
≤6 og 3m3 II-k + 36 mb pak.
≤6 ZBB-6PC + 1 x SCH100 +2 kpl pak. do SCH
≤6 ZBS-6C + 24 mb pak.
≤6 ZBB-7C + PSO + 24 mb pak. w nasypie
≤8 ZBS-10C + 36 mb pak.
≤10 ZBS-10C + 2 x SCH100 + 4 kpl pak. SCH
≤10 ZBB-10C + PSO + 48 mb pak. nasypie

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog