Pozostałe wyroby

Studzienki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczone do stosowania na przyłączach indywidualnych i kolektorach ściekowych.

Podziemne zbiorniki na deszczówkę z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczone do magazynowania i rozsączania wody deszczowej w gruncie.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog