Pakiety rozsączające i zbiorniki na deszczówkę

Odprowadzanie wód deszczowych poprzez pakiety rozsączające PAKIETBOX

System pakietów rozsączających PAKIETBOX przeznaczony jest do magazynowania i rozsączania wody deszczowej w gruncie. Wody deszczowe spływające z powierzchni utwardzonych, tj. parkingi, ulice, dachy, czy tereny zielone, odprowadzane do studzienki z częścią osadową, a w dalszej kolejności do pakietów rozsączających. Wówczas odprowadzenie wód opadowych do gruntu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami za odprowadzenie ich do kanalizacji.

 

 

Pakiety rozsączające – parametry techniczne

 

 Materiał  HDPE
 Wymiary (Dł x Sz x Wys)  1,0 m x 0,3 m x 0,6 m
 Średnica przyłączy  DN 110-160
 Objętość brutto  0,18 m3

 

 

Pakiety rozsączające – budowa

Pakiety rozsączające PAKIETBOX posiadają konstrukcję prostopadłościanu zbudowanego z pionowych rur siatkowych.

 

 

Pakiety rozsączające – zalety zastosowania
 • duża pojemność magazynowania wody,
 • łatwy i szybki montaż,
 • proste i tanie odprowadzenie wody deszczowej,
 • wysoka pojemność magazynowania,
 • poziome i pionowe rozsączanie,
 • wysoka wytrzymałość,
 • możliwość podłączenia przewodów DN 110-160.

 

 

Pakiety rozsączające – wytyczne do usytuowania
 • 5,0 m od budynków bez izolacji,
 • 2,0 m od budynku z izolacją,
 • 3,0 m od drzew i krzewów
 • 2,0 m od granicy działki,
 • 1,5 m od przewodów wod. lub gaz.,
 • 0,8 m od kabli elektrycznych,
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

 

Ilości pakietów rozsączających PAKIETBOX a przepuszczalności gruntów

Dobór ilości pakietów rozsączających PAKIETBOX w zależności od przepuszczalności gruntów, przedstawiono w poniższej tabeli (nie dotyczy  gruntów gliniastych i ilastych, w których taki sposób rozsączenia nie jest zalecany). Zaleca się zachowanie różnicy co najmniej 1 m pomiędzy dnem pakietów a poziomem wód gruntowych.

 

Rodzaj gruntu  Powierzchnia do odwodnienia
w stosunku do objętości brutto pakietów i ilości      
100 m 200 m 400 m 800 m 1600 m 3200 m
Piasek gruboziarnisty  0,72 m3
[4 szt. pak.] 
1,08 m3
[6 szt. pak.] 
2,16 m3
[12 szt. pak.] 
4,32 m3
[24 szt. pak.] 
8,64 m3
[48 szt. pak.] 
17,28 m3
[96 szt. pak.] 
Piasek średnioziarnisty  0,90 m3
[5 szt. pak.] 
1,80 m3
[10 szt. pak.] 
3,60 m3
[20 szt. pak.] 
7,20 m3
[40 szt. pak.] 
14,40 m3
[80 szt. pak.] 
28,80 m3
[160 szt. pak.] 
Piasek drobnoziarnisty  2,34 m3
[13 szt. pak.] 
4,68 m3
[26 szt. pak.] 
9,36 m3
[52 szt. pak.] 
18,72 m3
[104 szt. pak.] 
37,44 m3
[208 szt. pak.] 
74,88 m3
[416 szt. pak.] 
Piasek pylasty, gliniasty   3,60 m3
[20 szt. pak.]
7,20 m3
[40 szt. pak.] 
14,40 m3
[80 szt. pak.] 
28,80 m3
[160 szt. pak.] 
57,60 m3
[320 szt. pak.] 
115,20 m3
[640 szt. pak.] 

Zbiorniki na wodę deszczową

Decydując się na zakup systemu do magazynowania wody deszczowej należy również dobrać do niego zbiornik o pojemności odpowiednio dopasowanej do indywidualnych potrzeb. W tym celu należy wyznaczyć roczny uzysk wody z powierzchni dachowej, z której będzie odprowadzana woda do zbiornika oraz jej roczne zapotrzebowanie w gospodarstwie domowym.

 

Przykład montażu pakietów rozsączających do studni chłonnych, mogących stanowić odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych, (tj. spływających po napełnieniu się zbiornika):

 

Zbiornik na deszczówkę - budowa

Do obliczenia uzysku wody deszczowej konieczne jest określenie nastepujących parametrów:

 

 1. Roczna wielkość opadów - warto pamiętać, że wielkość opadów jest ściśle powiązana z lokalizacją geograficzną obiektu mieszkalnego.

 

Przyjmuje się, iż średni roczny opad deszczu w Polsce centralnej wynosi ok. 600 l/m2, w rejonach górskich średnia ilość opadów może sięgać nawet 900 l/m2, natomiast w rejonach nadmorskich ok. 700 l/m2. Z poniższej mapy odczytujemy dla danej lokalizacji geograficznej obiektu, roczny opad w litrach na m2

Roczna wartość opadów w Polsce

2. Efektywna powierzchnia dachu, która jest rzutem poziomym powierzchni dachu (zielona powierzchnia rysunku poniżej.

 

Do obliczeń nie ma znaczenia nachylenie połaci dachowej w stosunku do poziomu. Może się również zdarzyć, że woda będzie zbierana tylko z jednej części połaci dachowej, wówczas do dalszych obliczeń przyjmujemy tylko wielkość rzutu tej połaci.

 

Działanie zbiornika na wodę deszczową

3. Współczynnik spływu, który jest ściśle związany z materiałem z jakiego jest wykonane przykrycie połaci dachowej.

 

Współczynnik spływu w zależności od rodzaju pokrycia dachowego:

a) dachówka glazurowana - 0,9
b) dachówka ceramiczna - 0,8
c) dachówka cementowa - 0,6
d) łupek - 0,8

 

Na podstawie uzyskanych danych należy obliczyć roczny uzysk wody deszczowej, według wzoru:

 

Roczna wielkość X Efektywna powierzchnia X Współczynnik spływu = Uzysk wody
  opadów [l/m2]               dachu [m2]                                                   [l/rok]

 

Przykładowo dla domku jednorodzinnego położonego w okolicach Łodzi, z dachem o efektywnej powierzchni 150 m2 pokrytym dachówką ceramiczną, roczny uzysk wody deszczowej wyniósłby:


600 l/m2 x 150 m2 x 0,8 = 72 000 l/rok

 

Zapotrzebowanie na wodę

 

Jeżeli woda deszczowa będzie wykorzystywana tylko do podlewania ogrodu, wówczas roczne zapotrzebowanie na wodę przyjmuje się na poziomie ok. 60 litrów na m2 ogrodu. W przypadku stosowania wody deszczowej do celów domowych (np. prania, spłukiwania WC i prac porządkowych) należy przyjąć, że jedna osoba będzie zużywać ok. 75 litrów wody deszczowej na dobę.

 

Dobór zbiornika na deszczówke - obliczenie

Dobór zbiornika na deszczówkę

 

 Wielkość zbiornika wyliczamy według wzoru:

 

 

Przykładowo dla domku jednorodzinnego położonego w okolicach Łodzi, gdzie woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania ogrodu o powierzchni 400 m2:

 

Dobór zbiornika na deszczówkę - obliczenie

 

Zatem dla omawianego przykładu optymalna pojemność zbiornika na wodę deszczową wynosi 3000-3500 litrów (tj. kolejne dostępne wielkości, powyżej 2675 litrów).

 

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog