Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne/studzienki kanalizacyjne z oferty producenta Wobet-Hydret przeznaczone są do stosowania na przyłączach indywidualnych oraz kolektorach ściekowych. Studnie wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Zakres oferowanych studzienek kanalizacyjnych obejmuje głównie typoszeregi włazowe o średnicy komory roboczej co najmniej 100 cm. Standardowy układ dna umożliwia, w zależności od wersji, podłączenie maksymalnie 5 dopływów rurami 110-250. Podłączenie rur dopływowych odbywa się poprzez uszczelki (in-situ), które wkładane są w uprzednio wykonany otwór.

 

Atest Higieniczny: BK/W/0338/03/2018
Zgodność z normą: PN-EN 13598-2

 

 

Studnie kanalizacyjne – oferta producenta:

Typ Średnica Wysokość
SK-100/1,0 1,0 m 1,0 m
SK-100/1,5 1,0 m 1,5 m
SK-100/2 1,0 m 2,0 m
SK-100/2,5 1,0 m 2,5 m
SK-100/3 1,0 m 3,0 m

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog