Separatory

Separator przeznaczony jest do oczyszczania ścieków pochodzących z mycia sprzętu technologicznego w kuchni

Przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Firma Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce. Jeżeli chcesz wyszukać skład w swojej okolicy, skorzystaj z wyszukiwarki.