Separatory tłuszczu

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz zatykanie rurociągów.

Separatory tłuszczu oferowane przez producenta, firmę Wobet Hydret, stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obsługi.

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika.

 

 

Typy separatorów tłuszczu

  Typ
separatora

 Przepływ
nominalny

Objętość
osadnika

 Objętość
gromadzonych olejów

 Długość  Średnica  Wysokość   Rodzaj  

Średnica
wej./wyj.

 Ilość
włazów

 l/s  1  1  m  m  m
 ST-05  0,5  100  30 - 0,6   1,4  pionowy  110  1
 ST-2  2  300  120 - 1,0   1,9  pionowy  110-160  1
 ST-3  3  400  170 - 1,2  1,8  pionowy  160-200  1
 ST-4  4  800  310  1,2 1,2   1,2  pionowy  160-200  2
 ST-7  7  1400  550  1,2 1,2  -  pionowy  160-200  2
 ST-10  10  2000  830  1,2 1,2  -  pionowy  160-200  2
 ST-15  15  3000  1200  1,5 1,5   -  pionowy  160-200  2

 

Dobór separatora tłuszczu
DZIENNA ILOŚĆ WYDAWANYCH POSIŁKÓW  

TYGODNIOWA ILOŚĆ
PRZETWARZANEGO POGŁOWIA (przetwórnie mięsne)

 

 

TYP SEPARATORA
TŁUSZCZU

Restauracje

Hotele 

25 50  -  ST - 05P
100 220  -  ST-2P
200 440   9 VG  ST-4
360 770   18 VG  ST-7
520 1100  26 GV  ST-10
780 1650   40 GV  ST-15

 

1 GV = 1 krowa (sztuka duża) lub 2,5 świni

Określenie wartości przepływu i typu separatora tłuszczu, przeprowadzane jest przez projektanta na podstawie danych dotyczących nowobudowanego bądź projektowanego obiektu.

Separator tłuszczu ST-05

Separator tłuszczu typu ST-05 wyposażony jest w osadnik i przeznaczony jest dla obiektów małej gastronomii: bary, itp.

 

Kompaktowa budowa separatora, pozwala na jego serwisowanie oraz wykorzystanie małej powierzchni posadowienia zbiornika.

 

 Typ  Przepływ  Pojemność osadnika  Przyłącza  Średnica separatora  Wysokość separatora
 ST-05  0,5 l/s  100 litrów  110 mm  0,6 m  1,45 m
Separator tłuszczu typu ST-05

Separatory tłuszczu ST-2 i ST-3

Separatory tłuszczu typu ST-2 i ST-3 wyposażone są w osadnik i przeznaczone są dla obiektów gastronomicznych: bary, restauracje, itp.

 

Kompaktowa budowa separatora, pozwala na jego serwisowanie oraz wykorzystanie małej powierzchni posadowienia zbiornika.

 

Typ  Przepływ  Pojemność osadnika  Przyłącza  Średnica separatora  Wysokość separatora 
ST-2  2 l/s   300 litrów  160 mm  1,0 m  1,9 m
ST-3  3 l/s   400 litrów  160 mm  1,2 m  1,8 m
Separator tłuszczu ST-2 i ST-3

Separatory tłuszczu ST-4 - ST-15

Separatory tłuszczu o konstrukcji poziomej, wyposażone są w osadnik przeznaczony do gromadzenia większej objętości zanieczyszczeń niż separatory o konstrukcji pionowej. Jest to również związane z zachowaniem odpowiedniej pojemności urządzenia.


Separatory ST-4 - ST-15 są separatorami dla dużego przepływu jak i dla dużej ilości gromadzonych zanieczyszczeń. Szeroki zakres zastosowań obejmuje obiekty następujących typów: szkoły, hotele, masarnie, ubojnie, itp.


Konstrukcja separatorów oraz możliwość zwiększenia średnicy włazów rewizyjnych umożliwia instalację na większej głębokości.

 

Separator tłuszczu ST-2 i ST-3

Parametry techniczne
Typ  Przepływ  Pojemność osadnika  Przyłącza  Średnica separatora  Długość separatora  Wysokość dopływu Ilość włazów rewizyjnych
ST-4 4 l/s  800 litrów 160-200 mm 1,2 m 2,2 m 1,05 m 2
ST-7  7 l/s 1400 litrów 160-200 mm 1,2 m 3,7 m 0,95 m 2
ST-10 10 l/s 2000 litrów 160-200 mm 1,2 m 5,5 m 0,95 m 2
ST-15 15 l/s 3000 litrów 160-200 mm 1,5 m 6,0 m 1,05 m 2

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog