DOBRE ROZWIĄZANIE – czyli co wybrać na 100 i więcej osób (RLM) ?

« wróć

Dla kogo są to oczyszczalnie biologiczne o przepływie 15 m3/d – 20 m3/d ?

W szkołach, dużych hotelach, salach weselnych i obiektach konferencyjnych, ścieki mogą dopływać z dużą nierównomiernością.
W takich miejscach najlepiej sprawdza się oczyszczalnie w technologii SBR.

 

Czy typowa technologia SBR wystarczy, a może coś lepiej dodać na zapas ?

W technologii SBR, występuje podział pracy na cykle i fazy. Nie jest to typ oczyszczalni przepływowej, gdyż osadnik retencyjny, buforuje ilość ścieków, aby wyrównać porcje dawkowanych ścieków do komory procesowej.
W w/w typach obiektów, może wystąpić również nierównomierność w stężeniu ścieków, wpływającą na kondycję osadu czynnego, dlatego specjalnie dodaliśmy w komorze procesowej nośnik biomasy ( z tworzywa ), który ma temu przeciwdziałać, a powstająca błona biologiczna zwiększy stopień stabilności pracy układu.

 

Jaki typ oczyszczalni biologicznej nadaje się do w/w zastosowań i przepływu ?

Możemy tu dla przykładu, zaoferować model kompaktowy, typu ZBS-100C. Dzięki dużemu stopniowy integracji konstrukcyjnej, zachował on rozsądne wymiary, które ułatwiają lokalizację w dużych i rozbudowanych w infrastrukturę obiektach.

 

Czy to wystarczy, a może coś jeszcze ułatwia życie i serwis oczyszczalni ?

Jeśli ktoś chce może też dodać coś ekstra, czyli moduł GSM. Może jednak ucieszyć się z faktu, że w podanych typach oczyszczalni MODUŁ GSM TO STANDARD. Znacząco polepsza to wgląd w funkcjonowanie systemu oraz ułatwia pracę osobom / firmom serwisującym taki system.

 

Czy coś jeszcze dajemy w standardzie, dla takiej wielkości oczyszczalni ?

Elementem, którego od razu nie widać, a który bardzo się przydaje jest duża średnia włazów rewizyjnych ( 0,8m ) oraz ich Ilość ( min. 4 szt. ). Zapewnia to wgląd w działanie oczyszczalni oraz ułatwia podjęcie działań serwisowych. Dodatkowo, każdy z włazów może posiadać zamknięcie, co utrudni dostęp osobom nieuprawnionym i dodatkowo zabezpieczy obiekt.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog