Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

 

 

 

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne), wykonane są z polietylenu (HDPE) i posiadają konstrukcję dwupłaszczową. Przeznaczone są do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, wód deszczowych, przeciwpożarowych, itp.


Standardowa wysokość włazu rewizyjnego zbiornika wynosi około 0,6m (liczona od dna rury dopływowej). Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Na życzenie klienta istnieje możliwość fabrycznego wykonania nadbudowy włazu rewizyjnego o żądanej wysokości. 


Zakres oferowanych zbiorników obejmuje pojemność od 2 m3 do 75 m3.

W poniższej tabeli zostały przedstawione przykładowe pojemności zbiorników w zależności od ich średnicy. 


Dla wybranych pojemności istnieje możliwość zmiany średnicy zbiornika.

 

Zbiorniki bezodpływowe posiadają następujące certyfikaty:

  • Aprobata Techniczna: AT-15-92-78/2014
  • Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

 

 

 

 

 

Parametry techniczne

W tabeli zamieszczono wymiary zbiorników standardowych oraz niestandardowych oznaczonych"*"

Pojemność Średnica zbiornika (m)  Konstrukcja
m3 1,2 m 1,5 m  2,0 m 2,5 m  
2 2,0       dwupłaszczowa
2,9 2,0*     dwupłaszczowa
4 3,8 2,6*     dwupłaszczowa
5 4,7 3,1*     dwupłaszczowa
 5,6* 3,7     dwupłaszczowa
7  6,5* 4,2     dwupłaszczowa
8   4,8     dwupłaszczowa
9   5,4     dwupłaszczowa
10   6,0 3,6   dwupłaszczowa
12   7,1 4,2   dwupłaszczowa
14    8,2* 4,9   dwupłaszczowa
16     5,5   dwupłaszczowa
18     6,1   dwupłaszczowa
20     6,8   dwupłaszczowa
25     8,4    dwupłaszczowa
30      10,0* 6,6 dwupłaszczowa
35      11,5* 7,6 dwupłaszczowa
40      13,1* 8,7 dwupłaszczowa
45       9,7 dwupłaszczowa
50       10,7 dwupłaszczowa
55       11,7* dwupłaszczowa
60       12,7* dwupłaszczowa
65       13,8* dwupłaszczowa
70       14,8* dwupłaszczowa
75       15,8* dwupłaszczowa

 

Zbiorniki bezodpływowe jednopłaszczowe

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne), wykonane są z polietylenu (HDPE) oferowane są również w wersji jednopłaszczowej. Przeznaczone są do gromadzenia ścieków, deszczówki itp.

Standardowa wysokość włazu rewizyjnego zbiornika wynosi około 0,5m (liczona od dna rury dopływowej). Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów.


Na życzenie klienta istnieje możliwość fabrycznego wykonania nadbudowy włazu rewizyjnego o żądaną wysokość. 

 

Produkt posiada następujące certyfikaty:

  • Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21
  • Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0888

 

Parametry techniczne

 

Pojemność
całkowita
Średnica 
dopływu
Wysokość
dopływu
Wysokość Długość Średnica włazu rewizyjnego
m3 mm m  m m  m
2 110-160  1,16 1,4   2,0 0,6
3,5 110-160 1,16 1,4   3,2 0,6
5 110-160 1,16 1,6 3,5 0,6
9 110-160 1,16 1,5 3,75 0,6

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep