Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Przepompownie ścieków

 

Zakres oferty producenta przepompowni ścieków firmy Wobet-Hydret obejmuje zarówno same zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych. Pompy do ścieków oferowane są z wirnikami typu VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie dostępne są pompy z rozdrabniaczami typu DRS. Przepompownia może być wyposażona w autozłącze (zalecane), które w dużej mierze usprawnia czynności konserwacyjne i serwisowe. W sprzedaży znajdują się również skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco-alarmowe (z dodatkowym pływakiem) oraz sterujące. W wersji dwupompowej sterowanie odbywa się poprzez programator, do którego podłączone są trzy włączniki pływakowe. 

 

Typy zbiorników na przepompownie ścieków

Jednopłaszczowe

Przykładowy przekrój zbiorników
Parametry techniczne
Typ  Średnica
komory 
Średnica
nadbudowy
Średnica
włazu stand.
Opcjonalny
właz ze stali
Wysokość Konstrukcja
  m m m m m  -
P60 HDPE R  0,6 0,6 0,6  1,4 / 2,0 jednopłaszczowa
P60-80 HDPE R 0,8 0,8 0,6  - 2,1  jednopłaszczowa
P100 HDPE R 1,0 1,0 0,6  - 1,9  jednopłaszczowa 
P120 HDPE R 1,2 1,2 0,6  - 1,8  jednopłaszczowa 

Dwupłaszczowe

Przykładowy przekrój zbiorników
Parametry techniczne
Typ  Średnica
komory 
Średnica
nadbudowy
Średnica
włazu stand.
Opcjonalny
właz ze stali
Wysokość Konstrukcja
  m m m m m  -
P100 HDPE Z 1,0 1,0 0,6  2,0 - 5,5 dwupłaszczowa
P120 HDPE Z 1,2 1,2 0,6  0,7 x 0,8  2,0 - 5,5 dwupłaszczowa
P150 HDPE Z 1,5 1,5 0,6   0,7 x 0,8  2,0 - 5,5 dwupłaszczowa
P200 HDPE Z 2,0 2,0 0,6   0,7 x 0,8  2,0 - 5,5 dwupłaszczowa
P250 HDPE Z 2,5 2,5 0,6   0,7 x 0,8  2,0 - 5,5  dwupłaszczowa 

W przypadku indywidualnych ofert, wysokość zbiornika oraz typy pomp dobierane są według potrzeb. Jako wyposażenie dodatkowe do przepompowni ścieków jednopompowych oferowane są skrzynki zabezpieczająco-alarmowe oraz sterujące do pomp jednofazowych. Pompy trzyfazowe wyposażone są standardowo w skrzynkę zasilającą.

 

Oferowane przepompownie ścieków posiadają zgodności z normą: CE 12050-1, CE 12050-2, Atest Higieniczny: B-BK-60210-0176/21

 

Przepompownie ścieków - montaż

Posadowienie przepompowni ścieków w gruntach piaszczystych bez możliwości występowania wód gruntowych.

Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak, aby pomiędzy studzienką a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m przestrzeń (w celu obsypania i zagęszczania piaskiem). Studzienkę montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu jej ustabilizowania. Następnie dokonujemy podłączenia węży wodociągowych. Studzienkę należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Każdą warstwę należy zagęścić. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać, że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m.

 

Posadowienie przepompowni ścieków w gruntach piaszczystych i gliniastych, z możliwością występowania wód gruntowych

W przypadku występowania wód gruntowych, w miejscu posadowienia zbiornika należy wykonać opaskę cementową. Po wykonaniu wykopu należy przygotować mieszankę cementu "350" ze żwirem o frakcji 1-3 mm, w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na podłoże wykopu na wysokości 10 cm. Następnie należy włożyć studzienkę do wykopu, wypoziomować ją i podłączyć węże wodociągowe. Pozostałą mieszankę rozsypać na 0,5 m dookoła studzienki na wysokość 25 cm (w przypadku bardzo wysokiego poziomu wód należy zwiększyć wysokość obsypki w taki sposób aby jej górna powierzchnia była powyżej poziomu wód). Powstałą opaskę cementowo-żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm. Kolejne warstwy piasku należy również zagęścić. Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom poniżej dna wykopu.

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep