Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Czy wiesz jak obliczyć pojemność zbiornika na wodę deszczową?

« wróć


Do dobrania odpowiedniego zbiornika na wodę deszczową, można zastosować wzór, w którym podajemy powierzchnię dachu oraz ogrodu. Dla przykładu obliczmy pojemność zbiornika dla domu o powierzchni dachu 150m2.

 

 

Parametry:

- powierzchnia dachu: 150m2

- rodzaj dachu: skośny pokryty blachą lub dachówką ceramiczną

- współczynnik spływu dla ww. dachu: 0,9

- powierzchnia ogrodu: 350m2

- dni bez opadów, tj. zakładany zapas: 21 dni (opcjonalnie 35 dni)

-ilość wody uzyskanej: 600 l/m2 (wartość zmienna w zależności od regionu)

- roczne zużycie wody do podlewania ogrodu: 60 l/m2

 

 

P1 = powierzchnia dachu x roczny uzyska z dachu x współczynnik spływu

 

P2 = powierzchnia ogrodu x roczne zużycie wody

 

 

Wzór dla 21 dni zapasu:

 

V zb. = (P1 + P2)/2 x 21 dni/365 dni

 

V zb. = (150m2 x 600 l/m2 x 0,9 + 350m2 x 60 l/m2)/2 x 21 dni/365 dni

 

V zb = (81000 + 21000)/2 x 0,058

 

V zb = 2958 litrów (dla 3 tygodni),

 

Wartość zaokrąglona do 3m3

 

 

Wzór dla 35 dni zapasu:

 

V zb. = (P1 + P2)/2 x 21 dni/365 dni

 

V zb. = (150m2 x 600 l/m2 x 0,9 + 350m2 x 60 l/m2)/2 x 35 dni/365 dni

 

V zb = (81000 + 21000)/2 x 0,096

 

V zb = 4896 litrów (dla 5 tygodni)

 

Wartość zaokrąglona do 5m3

 

 

 

Obliczoną wartość należy traktować jako minimalną i należy ją zaokrąglić w górę, np. do 3 - 5m3

 

Dodatkowo należy pamiętać, że powyższe obliczenia związane są z podłączeniem wszystkich rynien spustowych i stworzeniem wspólnego kolektora, doprowadzającego wodę deszczową do zbiornika.

W celu zachowania spadku grawitacyjnego, może zajść konieczność jego zagłębienia, wynikającego z odległości pomiędzy rynnami jak i zbiornikiem. W takiej sytuacji przydadzą się dodatkowe nadbudowy włazu rewizyjnego, które mogą być połączone od razu z korpusem zbiornika (tj. spawane).

 

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep