Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Co to i po co są pojemniki techniczne (skrzynki sterujące) w oczyszczalni biologicznej?

« wróć

Dlaczego pojemniki techniczne są potrzebne w oczyszczalniach biologicznych?

Rosnący poziom technologiczny oczyszczalni oraz stopień automatyzacji powoduje, że ilość miejsca zajmowanego, przez sterowanie wraz z wyposażeniem jest rosnąca. Głównym i zarazem pierwszym zadaniem pojemnika technicznego jest zabezpieczenie zainstalowanego wewnątrz wyposażenia. Spełnia on jednak również drugie zadanie, nie mniej ważne od pierwszego, którym jest zapewnienie dobrego dostępu i serwisu do urządzeń wewnątrz.

 

Jakie wyposażenie znajduje się w typowym pojemniku technicznym?

Stosowane w typoszeregu oczyszczalni biologicznych ZBS i ZBB skrzynki sterujące, realizowane są w postaci osobnych pojemników wolnostojących, montowanych w pobliżu oczyszczalni. W każdym znajduje się: sterownik automatyczny, dmuchawa(y) i elektrozawory. Stopień rozbudowania sterownika zależny jest od typu i wielkości oczyszczalni. Niezależnie od typu sterownika, oferowana jest możliwość przełączania trybów działania w celu optymalizacji wydajności oczyszczalni względem faktycznej ilości użytkowników.

 

Czy jest możliwość instalacji wyposażenia oczyszczalni w budynku, zamiast pojemnika technicznego?

Nasza firma dopuszcza taką możliwość, ale należy wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem odległości następuje spadek ilości dostarczanego oczyszczalni powietrza przez dmuchawę. W niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność zastosowania węży technicznych napowietrzających lub rur o większej średnicy. Nie są to rozwiązania standardowe. Poza tym pojemnik techniczny, należy traktować jako narzędzie ułatwiające producentowi jak i użytkownikowi możliwość kontroli i dostępu do oczyszczalni. Jeśli serwis przyjeżdża do kontroli oczyszczalni to nie musi on wówczas wchodzić do budynku i może lepiej obserwować (zdiagnozować) działanie oczyszczalni mając jej kluczowe elementy w pobliżu siebie.

 

Jak zmieniają się pojemniki techniczne w zależności o stopnia zaawansowania (skomplikowania) oczyszczalni?

Ogólny zakres oferty naszej firmy w dziedzinie pojemników technicznych należy podzielić na następujące typy:

  1. Standardowy ( np. ZBS-4C, ZBS-6C ),
  2. O rozszerzonym sterowaniu PLC ( np. ZBS-8C, ZBS-6C/KP, ZBS-10C, ZBS-10C/KP ),
  3. Rozbudowany ( stanowiący dalszą modyfikację, tj. zwiększenie zakresu kontroli sterownika PLC, obejmującą również dodatkowe czujniki ),
  4. Ze strącaniem chemicznym fosforu ( wyposażenie obejmuje zarówno sterownik PLC jak pompę koagulantu oraz zbiornik na PIX – 25 litrów ).

 

Czy większy stopień automatyzacji oczyszczalni poprawia działanie całości i efekt końcowy?

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne i tak posiadają znacznie prostsze wyposażenie niż oczyszczalnie zbiorcze. Jednak automatyzacja procesu, w obu tak różniących się wielkością systemach ma za zadanie zmniejszyć stopień zaangażowania użytkownika / personelu w kontrolę jej pracy. Do prawidłowego działania oczyszczalni niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego sterownika, a tym samym wywołanie automatycznej pracy. Wersja rozbudowana jak i wersja ze strącaniem chemicznym fosforu, umożliwiają podniesienie standardowych rozwiązań na wyższy poziom, przy zachowaniu rozsądnej różnicy w cenie.

 

Co się dzieje w oczyszczalniach, gdy nie mają sterowania, lub jest ono nie pełne?

Nie wszystkie oczyszczalnie oferowane są z pełnym sterowaniem automatycznym lub jest ono ograniczone tylko do najprostszej formy i związane z samą dmuchawą. Każdy producent odpowiada za swoje urządzenia i jego konsekwencjami swoich decyzji, lecz po upływie gwarancji to klient będący docelowym użytkownikiem, pozostaje

z urządzeniem, nad którym ma mniejszą kontrolę. Dodatkowo koszty ewentualnej modyfikacji, poprzez rozbudowę i automatyzację są niewspółmierne do tego co mógłby zainwestować klient, modernizując nasz standardowy pojemnik techniczny do wersji rozbudowanej.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep