Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE - Czy COVID ma wpływ na duże, biologiczne oczyszczalnie ścieków?

« wróć

Co ma wspólnego pandemia z oczyszczalniami ścieków?

Najpierw należy zacząć od sprecyzowania dla jakich obiektów przeznaczone są duże oczyszczalnie ścieków. Mowa tu o szkołach, przedszkolach, hotelach, salach weselnych, itp. Wspomniane obiekty w trakcie pandemii były często zamknięte lub miały małe obciążenie. W skutek tego dopływ ścieków do oczyszczalni był mały lub miał małe stężenie, co na pewno odbiegało od założeń projektowych, które były podstawą do wyboru, a następnie budowy takich obiektów.

Zaznaczyć należy, że nie jest tu mowa o grupowych oczyszczalniach, do których doprowadzane są ścieki z wielu obiektów.

 

Czy COVID miał wpływ na zwiększenie awaryjności oczyszczalni ścieków?

Nie miał wpływu bezpośredniego, ale często nie przeprowadzano prac eksploatacyjno–serwisowych w wyznaczonych terminach, co wynikało z małej ilości dopływających ścieków. Niestety było to błędne założenie, gdyż duże oczyszczalnie ścieków posiadają więcej elementów i są bardziej rozbudowane, niż typowe przydomowe. Należy w takich obiektach utrzymywać zdolność do powrotu do pełnego obciążenia. Jeżeli nie podjęto żadnych działań w tej dziedzinie, rozruch oczyszczalni może się wydłużać oraz częstotliwość stanów awaryjnych również może wzrosnąć.

 

Jak można zabezpieczyć działanie dużej oczyszczalni?

Pierwszą podstawową kwestią jest wybór oczyszczalni od producenta, który utrzymuje stały zapas elementów do sprzedawanych oczyszczalni i nie musi zamawiać oraz czekać na ich dostawę. Skraca to do minimum czas realizacji serwisu. Kolejna kwestia wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy producenta brał pod uwagę dobór komponentów i rozwiązań, które zapewnią jak najdłuższą bezawaryjność pracy lub łatwość przeprowadzania prac serwisowych.

Jeżeli obie powyższe kwestie znalazły odzwierciedlenie w zamontowanej oczyszczalni ścieków to jest to system odporny na problemy generowane przez COVID.

 

Czy oczyszczalnie ZBS i ZBB są konstruowane, mając na uwadze wydłużenie ich działania oraz skrócenie serwisu?

Niezależnie od różnic w budowie i w technologii działania, pomiędzy ZBB, który jest hybrydą, a ZBS, które pracuje jako SBR, założenia konstrukcyjne są takie same, np.:

  • duże włazy rewizyjne (0,8m średnicy), które mają zapewnić łatwy dostęp do komór, nawet przy większym zagłębieniu,
  • konstrukcja dwupłaszczowa, zwiększająca wytrzymałość w jak największej ilości elementów, tj: korpusie, dennicach, przegrodach, nadbudowach włazu,
  • jeżeli stosowane są pompy mechaniczne na drodze przepływu ścieków to mają one zawsze stopę sprzęgającą (autozłącze) ułatwiające ich wyjmowanie jak i wkładanie, co znacznie przyspiesza okresowe czyszczenie pomp,
  • sterowanie, dmuchawy i elektrozawory instalowane są w osobnym zewnętrznym pojemniku technicznym, zapewniającym łatwy dostęp i diagnostykę stanu działania,
  • sterowanie poprzez przekaźniki programowalne PLC EATON lub SIEMENS, oprócz automatycznej pracy, zapewnia również stałą informację o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, konserwacyjnych lub konieczności wywozu osadu taborem asenizacyjnym
  • możliwość implementowania w oczyszczalni bardziej rozbudowanych systemów informacji lub dostępu zdalnego poprzez moduły GSM, LTE lub system SCADA.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep