DOBRE ROZWIĄZANIE - Czy feedback to skuteczny sposób na ulepszanie produktów WOBET-HYDRET?

« wróć

Na początku trzeba jasno sprecyzować, co może oznaczać feedback w produktach wod.-kan. Jest to informacja zwrotna od sprzedających, instalatora lub klienta, która wpływa na dalsze udoskonalanie produktu.

 

Co oznacza w praktyce feedback w oczyszczalniach ścieków?

Oczyszczalnie to bardzo rozległe pojęcie, które może obejmować samą technologię działania, jak i zbiornik, drenaż, sterowanie, itp. Jak widać jest bardzo wiele aspektów, które jeśli będą sumarycznie ulepszane mogą spowodować znaczne podniesie się ceny końcowej produktu. Przykładem jest model oczyszczalni biologicznej ZBS-7C, który jest połączeniem technologii SBR, konstrukcji dwupłaszczowej oraz rozbudowanego sterowania. Spowodowało to jednak, że jest to rozwiązanie drogie, ale adekwatne do szeregu zalet i ulepszeń jakie posiada. Dlatego należy zachować pewien umiar w masowym wprowadzaniu ulepszeń. Na pewno priorytetem dla naszej firmy są zbiorniki, gdyż ich wytrzymałość, dostępność serwisowa umożliwiają odpowiednie zaimplementowanie technologii oraz dalszy jej serwis i obsługę. Zanim wprowadziliśmy na szeroką skalę technologię SBR, pierwszym przejawem feedback od instalatorów, był ZBB-7C, który jest nadal produkowany.

 

Co oznacza w praktyce feedback w przepompowniach ścieków?

Najważniejsza jest oczywiście pompa, a tym samy skuteczność jej działania oraz łatwość dostępu. Jednak w tym zakresie feedback przejawił się wprowadzeniem sterownika PLC do przepompowni dwupompowych. Dodatkowo podjęliśmy się modernizacji naszego oprogramowania, które oprócz sterowania miało za zadanie diagnostykę oraz zwiększenie stopnia informacji i pomoc dla klienta. Kulminacją tego stała się skrzynka sterująca przepompowni, która ułatwia, a nie utrudnia eksploatację, zwłaszcza tam, gdzie był wymagany układ dwupompowy.

 

Co oznacza w praktyce feedback w zbiornikach na wodę deszczową i ścieki?

Oznacza tylko jedno, brak kompromisów, bo woda gruntowa nie wybacza błędów zarówno instalatorowi jak i producentowi. Korpusy dwupłaszczowe zbiorników, mają w tej samej technologii wykonane również dennice, które stanowią podstawę do stworzenia zwartej i wytrzymałej konstrukcji. Instalatorzy często nie biorą pod uwagę zmienności warunków gruntowych, zwłaszcza w gruntach słabo przepuszczalnych. Mamy obecnie suszę i ogólną tendencję do obniżania poziomu wód gruntowych. Jednak dłuższe ulewy mogą spowodować lokalną zmianę sytuacji, która może spowodować drastyczną zmianę sytuacji. Dlatego świadomi instalatorzy, często wybierają nasze zbiorniki w trudnych warunkach, mając na uwadze zapas wytrzymałości, który daje konstrukcja dwupłaszczowa.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep