Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE - Czy oczyszczalnia dwupłaszczowa ZBB-7C jest nadal tak twarda, czyli oczyszczalnia jak czołg?

« wróć

Co sprawia, że oczyszczalnia ma wytrzymały zbiornik?

Wytrzymały zbiornik jednopłaszczowy z tworzywa można wykonać na kilka sposobów. Najważniejsze jest wykonanie (zaprojektowanie) stosownych wzmocnień (np. żeber) oraz zmniejszenie powierzchni płaskich. Kolejna kwestia to grubość ściany zbiornika, która oprócz zapewniania szczelności ma również stanowić wraz z kształtem wzmocnień, rusztowanie, sumarycznie tworzące właściwą wytrzymałość.

 

Czy można mieć 2 w 1?

Istnieje również rozwiązanie, które w większym stopniu zapewnia wytrzymałość poprzez bardziej złożoną (strukturalną) konstrukcję ściany, tzw. dwupłaszczową. Pod tym pojęciem rozumiem dwie odseparowane płaszczyzny, z których jedna stanowi ścianę wewnętrzną, a druga, zewnętrzną zbiornika. Pomiędzy wspomnianymi płaszczyznami, występują często i cykliczne, połączenia tworzące rusztowanie generujące wytrzymałość strukturalną zbiornika.

 

Czy można mieć 3 w 1?

Konstrukcja dwupłaszczowa zbiorników i studzienek w ofercie naszej firmy, występuje w wielu typach rozwiązań. Najczęściej jest stosowana w zbiornikach bezodpływowych (szambach szczelnych), dużych zbiornikach retencyjnych, przepompowniach ścieków oraz oczyszczalniach biologicznych.

W zbiorniku, a zwłaszcza w oczyszczalni występuje jeszcze jeden element, który znacznie zwiększa wytrzymałość. Jest to dennica (stanowiąca zakończenie zbiornika z obu stron) oraz przegroda (gródź), dzieląca go na komory. Dla przykładu w oczyszczalniach typoszeregu ZBB występują 3 komory, które powstają poprzez wspawanie dwóch przegród dwupłaszczowych. Łącznie z dennicami powstają 4 wzmocnienia poprzeczne korpusu, stanowiące swojego rodzaju podpory wewnętrze całej konstrukcji.

 

Dlaczego akurat ZBB-7C można porównać do czołgu?

Oczyszczalnia biologiczna, hybrydowa, ZBB-7C jest najmniejszym przedstawicielem tego typoszeregu. Łączy w sobie kilka cech zwiększających wytrzymałość, których zasadniczym elementem jest zachowanie konstrukcji dwupłaszczowej w jak największej ilości elementów stanowiących o wytrzymałości zbiornika. Taka konstrukcja spowodowała konieczność zwiększenia wymiarów korpusu i tym samym pojemności zbiornika (4,5m3). Efektem tego jest możliwość działania przy przepływie większym niż typowy w domach jednorodzinnych, czyli dla 7 osób.

 

Czy oprócz wytrzymałości jakieś inne cechy wpływają na stworzenie solidnej całości?

Oczyszczalnia to nie tylko zbiornik. To również jej wyposażenie. Ciężko znaleźć taki komplet, wyposażenie, których oprócz wspomnianych wyżej zalet, obejmuje jeszcze:

  • trwałą dmuchawę membranową z wyłącznikiem przebicia membran (co umożliwia jej serwisowanie) w dodatku w wersji energooszczędnej (Secoh JDK-S-80),
  • sterownik cyfrowy (umożliwiający działanie automatyczne) z możliwością wyboru trybów przez użytkownika,
  • złoże fluidalne (technologia MBBR) od dużej powierzchni właściwej > 500 m2/m3 ( tworzy się na nim błona biologiczna zwiększająca stabilność pracy oczyszczalni ),
  • możliwość opróżniania komory biologicznej ze złożem fluidalnym (bez jego utraty),
Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep