Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE - Czy w bardzo trudnych warunkach, nadal warto robić oczyszczalnię, a może szambo z króćcem ssawnym i szybkozłączem w ogrodzeniu, aby ułatwić wybieranie wozem asenizacyjnym?

« wróć

Czy jest granica opłacalności oczyszczalni ścieków?

Jeśli różnica w koszcie budowy oczyszczalni przekracza 5-letnią różnicę w wywozach wozem asenizacyjnym to powinniśmy się zastanowić, czy taka inwestycja ma sens.

 

Przykład kalkulacji kosztów budowy i eksploatacji oczyszczalni biologicznej, a szamba 10m3 w okolicach Łodzi

Założenia:

  • ilość mieszkańców: do 4 osób
  • oczyszczalnia biologiczna: max. dla 5 RLM z pompą, (która jest niezbędna przy realizacji drenażu w nasypie)
  • warunki gruntowo-wodne: trudne, tj. gliniaste lub z wysokim poziomem wód gruntowych (konieczny nasyp)
  • wywóz ścieków z szamba: 3 raz na 2 miesiąc, koszt 180 zł za jeden wywóz (razem 3240 zł na rok)
  • wywóz osadu z oczyszczalni: 2 raz na rok, koszt 250 zł za jeden wywóz (razem 500 zł na rok)
  • wymiana membran w dmuchawie: 1 raz na 2 lata, kwota 250 zł
  • zużycie energii w oczyszczalni: około 250 zł na rok
  • bioaktywator do oczyszczalni: około 100 zł na rok

 

Teoretyczne koszty budowy droższej oczyszczalni biologicznej z nasypem z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne to 20000,00 zł brutto, zaś szamba 10m3 to dla przykładu, 14000,00 zł brutto. Roczne koszty wywozu z szamba to około 3240,00 zł, a z oczyszczalni 500 zł.

Po 4 latach, koszty budowy i eksploatacji oczyszczalni biologicznej to 23900,00 zł (obejmuje to 8 x wywóz osadu, 2 x wymiana membran, 4 x bioaktywatory, 4 x zużycie energii roczne, suma: 2000+500+400+1000 = 3900 zł)


Po 4 latach, koszty budowy i eksploatacji szamba o pojemności 10m3 to 26960,00 zł (obejmuje to 18 wywozów ścieków rocznie, co daje sumę 72 przez 4 lata i kwotę 12960,00 zł). Na podstawie tych obliczeń, można wstępnie założyć, że po 4 latach koszty wywozu ścieków z szamba są zbliżone do kosztów jego budowy!

Z powyższych obliczeń można, więc przyjąć, że po 4 latach koszty związane z szambem i jego wywozem są wyższe niż w oczyszczalni o ponad 3000 zł. Zaznaczyć należy, że dotyczy to realizacji oczyszczalni w trudnych warunkach z drenażem w nasypie. Przy założeniu sprzyjających warunków gruntowo-wodnych i odprowadzenia w gruncie, koszty budowy były mniejsze, a tym samym nastąpiłoby szybsze zrównanie się kosztów budowy szamba i oczyszczalni.

 

Jakie zalety ma oczyszczalnia biologiczna w stosunku do szamba?

Najważniejszą zaletą jest wygoda wynikająca z tego, że z oczyszczalni wywozi się osad, który gromadzi się proporcjonalnie do czasu jej działania oraz obciążenia. Nie następuje w takiej sytuacji jej przepełnienie, tak jak w szambie, które wraz z gromadzeniem ścieków musi być opróżniane. Dodatkowo, gdy po kilku latach będzie realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej, to budynki wyposażone we własne oczyszczalnie nie są zmuszone do podłączenia.


Natomiast, jeśli posiadają szamba szczelne może być to obligatoryjne i potem dochodzi dodatkowy koszt realizacji takiego przyłącza oraz należy znaleźć pomysł, co zrobić z szambem, które jest nadal w gruncie? Można zagospodarować je na zbiornik do gromadzenia wód deszczowych. Wiąże się to też z kosztami dodatkowymi zebrania odpływów z rynien i doprowadzenia do zbiornika.

 

A gdy koszty budowy oczyszczalni są jeszcze droższe, bo wybrałem lepszy model to czy jest realna granica kosztów, przy której lepiej jest wykonać szambo?

Dalej rozpatrując ten konkretny przykład, najdroższym i najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem oczyszczalni, jaki można zrealizować dla 4 osób jest ZBS-7C/KP w wersji rozbudowanej. To zbiornik dwupłaszczowy z pompą OPTIMA MA na odpływie i sterowaniem PLC EATON E4. Dodatkowo jest też osobny czujnik pracy dmuchawy. Jest to oczyszczalnia dla maksymalnie 7 osób, dlatego należy przełączyć jej tryb działania na mniejszą wydajność, odpowiadającą 4 osobom. Zaznaczyć należy, że z uwagi na większą pojemność komór okres pomiędzy kolejnymi wywozami osadu wydłuży się co najmniej 2 krotnie, czyli do ponad roku! Koszty budowy oczyszczalni rośnie z wcześniej określonej wartości 20000 zł na około 5000 zł do 25000 zł brutto. Jest to wartość i tak niższa od kosztów budowy i wywozu ścieków z szamba po 4 latach.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep