Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jaki ma sens robienie studni chłonnej z drenażem pomocniczym / awaryjnym z niej wyprowadzonym?

« wróć

Jakie są typy odprowadzenia z oczyszczalni biologicznej?

Dobór odprowadzenia należy przeprowadzić na podstawie warunków gruntowo-wodnych (w najgorszym przypadku, tj. w porze roku, gdy są najmniej korzystne) oraz lokalizacyjnych. Podstawowymi typami odprowadzenia są:

  • Drenaż w gruncie na żwirze płukanym o frakcji 16-32mm,
  • Drenaż w gruncie na pakietach rozsączających PRO-1R (również z podsypką ze żwiru płukanego),
  • Drenaż w nasypie na żwirze płukanym o frakcji 16-32mm (układ musi być wyposażony w przepompownię ścieków oczyszczonych lub reaktor ZBS-C/KP z pompą),
  • Drenaż w nasypie na pakietach rozsączających PRO-1R (również z podsypką ze żwiru płukanego i przepompownią ścieków oczyszczonych lub reaktorem ZBS-C/KP z pompą),
  • Studnie chłonną lub układ studni chłonnych na żwirze płukanym o frakcji 16-32mm
  • Studnie chłonną lub układ studni chłonnych na pakietach rozsączających PRO-SCH (również z podsypką ze żwiru płukanego)

 

Dlaczego w powyższym wykazie nie ma wszystkich wersji, np. studni chłonnej w nasypie?

Powyższe zestawienie przykładów odprowadzenia, dotyczy rozwiązań stosowanych na rynku i sprawdzonych. Każda oczyszczalnia jak i jej odprowadzenie oraz ilość podsypki ze żwiru płukanego, powinna być dobrana przez osobę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jeśli oczyszczalnię dobiera jej przyszły wykonawca, to klient powinien mieć jasno określone co wchodzi w skład wyceny oraz ile i gdzie będzie stosowany żwir płukany. W związku z powyższym odprowadzenie do studni chłonnej w nasypie jest wersją przez naszą firmę niezalecaną.

 

Czy można mieszać różne sposoby odprowadzenia np. drenaż i studnie chłonną?

Taki układ nie ma zasadniczo zalet, gdyż powinno wykonać się prawidłowy drenaż (tj. odpowiedniej wielkości) lub studnię chłonną (ewentualnie układ kilku studni chłonnych). Jeżeli zaszłaby taka konieczność, np. ze względu na kształt lub wielkość działki, można to jednak zrobić. Podstawową zasadą w takim przypadku obowiązującą jest proporcjonalny rozdział pomiędzy dwoma typami odprowadzenia. Niezbędna w takiej sytuacji jest studzienka rozdzielcza jak i zdrowy rozsądek. Dokładny dobór takiej konfiguracji będzie wymagał większej wiedzy jak i badań geologicznych.

 

Jaki ma sens robienie studni chłonnej z drenażem pomocniczym/awaryjnym z niej wyprowadzonym?

Ogólnie to taka konfiguracja nie ma większego sensu. Dobierając studnie chłonną (jeśli są ku temu odpowiednie warunki), wybieramy ją na odprowadzenie docelowe całego systemu oczyszczalni. Po co więc robić coś pomocniczego do niej? Może tu chodzić o sytuacje, w której wykonawca jak i klient nie są pewni, czy dobrany system będzie funkcjonował przez cały rok, tj. czy np. nie nastąpi podniesienie się poziomu wód gruntowych. Może to bardzo zmniejszyć wydajność odprowadzenia, a tym samym spowodować podniesienie się poziomu cieczy w całym układzie. Taka sytuacja negatywnie wpłynie na działanie oczyszczalni.

 

Czy drenaż pomocniczy/awaryjny musi mieć podsypkę?

Każdy drenaż rozsączający do oczyszczalni ścieków musi posiadać podsypkę ze żwiru płukanego (lub pakiety rozsączające z dodatkową podsypką ze żwiru płukanego) oraz geowłókninę zabezpieczając rozsączenie. Bywają przypadki, w których ktoś, komuś owinął rurę geowłókniną, czy nie dał podsypki ze żwiru płukanego pod drenaż, itp.

Nie będzie to działać i coś takiego nie można nazwać drenażem rozsączającym do oczyszczalni ścieków.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep