Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Padła mi dmuchawa i nie wiem jak długo nie było napowietrzania, co zrobić, aby zrobić restart oczyszczalni biologicznej?

« wróć

Naprawiać dmuchawę, czy kupić nową?

To zależy, czy dmuchawa jest na gwarancji oraz czy jesteśmy w stanie szybko ją serwisować. Jeśli obie kwestie są na tak, to jak najbardziej naprawiamy dmuchawę. Jednak najpierw należy ustalić, czy dmuchawa jaką posiadamy, wyposażona jest w wyłącznik przebicia membran, który czyni realną naprawę i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Takie rozwiązania znajdziemy w modelach SECOH JDK-S lub HIBLOW HP.  Jeśli dmuchawa membranowa jest modelem tańszym i nie posiada takiego zabezpieczenia to może jej naprawa być nie opłacalna i od razu trzeba rozważyć kupno nowej i lepszej. Oczywiście zalecana jest ekspertyza w serwisie, aby ustalić, czy koszty są akceptowalne jako rozwiązanie zapasowe.

 

W jakim okresie gromadzenia osadu nastąpiła awaria dmuchawy?

Jest to związane z ilością osadu jaki został zgromadzony w osadniku oraz z pozostałym osadem nadmiernym w komorze biologicznej (napowietrzanej) lub osadniku wtórnym, który nie został usunięty automatycznie recyrkulacją. Jeżeli zbliżaliśmy się do okresowego wywozu osadu taborem asenizacyjnym to zalecane jest przeprowadzenie tej czynności wcześniej. W sytuacji, gdy oczyszczalnia była w niedługim okresie opróżniana, możemy ograniczyć się do przepłukania pomp mamutowych, a następnie załączyć sterowanie.

 

Czy wlać (zaszczepić) wypracowany osad czynny lub dawkować bioaktywator na start?

To zależy od tego jak długo oczyszczalnia nie pracowała oraz czy posiadała złoże biologiczne. Wlanie osadu czynnego z innej oczyszczalni lub dawkowanie bioaktywatora powinno odbyć się po okresowym opróżnieniu z osadu.

Tak samo z dawkowaniem biokatywatora, które jest w stanie realnie przeprowadzić sam użytkownik. Należy też zaznaczyć, że krótszy okres bez napowietrzania lepiej zniosą oczyszczalnie ze złożem biologicznym, tj. ZBS, czy ZBB.

 

Czy jest funkcja restartu lub tryb ułatwiający jego przeprowadzenie na sterowniku?

W ramach oferty, obejmującej oczyszczalnie ZBS i ZBB występuje kilka typów sterowników automatycznych. W wersjach, które wyposażone są w sterowniki PLC EATON E4 dodano tryb serwisowy ułatwiający czynności związane ze startem lub restartem oczyszczalni. W pozostałych sterownikach, należy wybrać tryb o najwyższej wydajności. Najwięcej ułatwień dla użytkownika zawarto w oczyszczalniach ze sterowaniem w wersji rozbudowanej, które oprócz ww. posiada również dodatkowe funkcje specjalne.

 

Czy każdy może wymienić dmuchawę i zrobić restart oczyszczalni biologicznej?

W zasadzie tak, jeśli jest mowa o oczyszczalniach typu ZBS, czy ZBB, których budowa jak i obecność osobnego pojemnika technicznego, ma za zadanie ułatwić serwis firmowy jak i ten przeprowadzany przez instalatora lub użytkownika. Na rynku występuje jednak więcej modeli i rozwiązań, w których zastosowano odmienne rozwiązania i wyposażenie oraz posiadających również inną konstrukcję. Może to utrudniać przeprowadzenie wspomnianych czynności oraz naruszać warunki gwarancji, na co należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając urządzenie na dłuższy okres eksploatacji

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep