Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE, - podobieństwa i różnice pomiędzy ZBS-5C, a ZBB-7C

« wróć

W czym są podobieństwa obu modeli?

Oba zbiorniki mają konstrukcję dwupłaszczową, która charakteryzuje się większą wytrzymałością niż typowe wyroby jednopłaszczowe. Umożliwia to zwiększenie głębokości montażu jak i stosowanie w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

 

Czym się różnią oba modele?

Główna różnica to technologia oczyszczania ścieków. W ZBS mamy do czynienia z porcjowym osadem czynnym (SBR) wspartym o dodatkowe stałe złoże biologiczne. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych technologii działania w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Typoszereg ZBB działa w technologii hybrydowej, łączącej osad czynny ze złożem biologicznym ruchomym (tzw. fluidalnym).

 

Kiedy ZBS-5C jest lepszy od ZBB-7C i dlaczego?

W sytuacjach dużej nierównomierności dopływu ścieków, lepiej funkcjonują oczyszczalnie porcjowe (SBR). Z uwagi na porcjowanie ścieków, pobieranych z osadnika retencyjnego do komory procesowej z każdym cyklem dawkowania jest podobna ilość.

 

Kiedy ZBB-7C jest lepszym wyrobem od ZBS-5C?

Model ZBB, wywodzi się od typoszeregu ZBF, który był oferowany jako pierwszy kompaktowy reaktor biologiczny z polietylenu. Lata zebranych doświadczeń i modernizacji stworzyły model, który wytrzyma bardzo wiele. Dodatkowo dzięki trzem włazom rewizyjnym jest możliwość uzyskania pełnego dostępu do jego wnętrza. Dodatkowo posiada większą pojemność niż ZBS-5C. W sytuacjach, gdy nie mamy dużych różnic w przepływie, można wybrać ZBB-7C i wykorzystać w pełni jego zalety.

 

Dlaczego nie jest oferowany mniejszy model niż ZBB-7C i dlaczego porównywany jest on z inną oczyszczalnią dla mniejszej ilości użytkowników?

Z uwagi na konieczność podziału na 3-komory i fizyczną wielkość korpusu, nie udałoby się wykonać realnie modelu o mniejszej pojemności. Tak samo wygląda sytuacja w osadnikach gnilnych, w których 4,5m3 jest najmniejszą propozycją dla układu 3-komór. Każdy z opisanych modeli wyposażony jest w sterowanie automatyczne, które ma możliwość wyboru trybów przez użytkownika. Umożliwia to między innymi zmniejszenie wydajności oczyszczalni.  W takiej sytuacji ZBB-7C może pracować dla mniejszej ilości osób z przedziału odpowiadającemu ZBS-5C.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep