Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Studnia chłonna, czy drenaż rozsączający, gdzie najlepiej wsiąka po oczyszczalni?

« wróć

Drenaż rozsączający lepszy?

Oczyszczalnie można podzielić na ogólnie dwa rodzaje: mniej efektywne (tzw. drenażowe) i bardziej efektywne (biologiczne).

Drenaż rozsączający jest najbardziej uniwersalnym i w sumie najlepszym sposobem odprowadzenia z oczyszczalni przydomowej drenażowej jak i biologicznej.

 

Jeśli drenaż rozsączający jest lepszy to czy studnia chłonna jest gorsza?

Studnia chłonna ma bardziej ograniczony zakres zastosowań niż drenaż. Realizacja studni chłonnej może być obarczona większym błędem doboru wynikającym ze zmiennych warunków gruntowo-wodnych. Wynika to z faktu, że dno warstwy podsypki jest na większej głębokości niż w drenażu i ma mniejszą powierzchnię niż w drenażu (po zsumowaniu). Studnia chłonna nie jest zalecana do realizacji za osadnikiem gnilnym o ile projekt nie dostosował parametrów osadnika jak i studni w tym zakresie.

  

 

Jakie jest najlepsze odprowadzenie dla oczyszczani biologicznej ZBB?

Drenaż rozsączający na podsypce ze żwiru płukanego 16-32mm lub na pakietach rozsączających PRO-1R (również podsypanych żwirem płukanym) jest standardowym i zarazem najlepszym rozwiązaniem dla oczyszczalni biologicznej ZBB. Opcjonalnie studnia chłonna.

 

Jakie jest najlepsze odprowadzenie dla oczyszczani biologicznej ZBS?

Drenaż rozsączający na podsypce ze żwiru płukanego 16-32mm lub na pakietach rozsączających PRO-1R (również podsypanych żwirem płukanym) jest standardowym i zarazem najlepszym rozwiązaniem dla oczyszczalni biologicznej ZBS. Opcjonalnie studnia chłonna.

 

To gdzie najlepiej sprawdzi się studnia chłonna??

Oczyszczalnie, gdzie wykonano badania geologiczne, które potwierdziły (określiły) rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych  (zazwyczaj do 4m) nadają się na realizację studni chłonnej. Najważniejsze jest jednak przypomnienie faktu, że obecnie realizowane studnie chłonne są w większości przypadków rewizjami warstwy podsypki, znajdującymi się poniżej. Opierając się na tym, łatwo jest sobie wyobrazić, że nie powinno być różnicy w ilości zastosowanej podsypki w drenażu jak i studni chłonnej.

 

Czy można mieszać różne sposoby odprowadzenia np. drenaż i studnie chłonną? 

Taki układ nie ma zasadniczo zalet, gdyż powinno wykonać się prawidłowy drenaż (tj. odpowiedniej wielkości) lub studnię chłonną (ewentualnie układ kilku studni chłonnych). Jeżeli zaszłaby taka konieczność, np. ze względu na kształt lub wielkość działki, można to jednak zrobić. Podstawową zasadą w takim przypadku obowiązującą jest proporcjonalny rozdział pomiędzy dwoma typami odprowadzenia. Niezbędna w takiej sytuacji jest studzienka rozdzielcza jak i zdrowy rozsądek. Dokładny dobór takiej konfiguracji będzie wymagał większej wiedzy jak i badań geologicznych.

 

Podsumowując studnia chłonna może być również dobra do odprowadzenia ścieków oczyszczonych po oczyszczalni biologicznej jeśli zastosowano podobną ilość żwiru płukanego 16-32mm co w drenażu rozsączającym.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep