Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE, - to dobry spaw tworzywa, łączący trwale rurę ze zbiornikiem

« wróć

Jak można wykonać wlot do zbiornika?

Na wstępie należy podzielić to pytanie na dwa typy zbiorników, tj.: jednopłaszczowe i dwupłaszczowe. W zbiornikach jednopłaszczowych często stosowane są uszczelki „in-situ” umożliwiające szczelne wprowadzenie przyłącza wykonanego z PCV do zbiornika. Jest to szczególnie istotne z uwagi, że polietylen z jakiego są wykonywane zbiorniki nie można trwale połączyć z PCV, który jest standardowym materiałem do produkcji rur kanalizacyjnych. Zbiorniki dwupłaszczowe nie oferowane są z uszczelkami, gdyż konstrukcja ściany zbiornika utrudnia stosowanie takich rozwiązań. Dlatego stosowane są rury z polietylenu spawane z korpusem co zapewnia bardzo trwałe i szczelne połączenie.

 

Dlaczego spawane są przyłącza w wyrobach jednopłaszczowych, zwłaszcza w studzienkach wodomierzowych?

Kanalizacja w budynkach jest zazwyczaj wyprowadzana rurą PCV 160, rzadziej PCV 110. Jednak oprócz rur PCV w tych samych rozmiarach dostępne są rury polietylenowe. Dlatego w zależności od potrzeb i sytuacji zamiast uszczelki stosowane są jako wloty i wyloty w zbiornikach rury spawane, zamiast uszczelek. Należy zwrócić tu uwagę zwłaszcza na studzienki wodomierzowe, które z racji większego zagłębienia dna w wykopie, mają zazwyczaj, częstszy kontakt z wodami gruntowymi. Dodatkowo wiąże się to z siłą wyporu, która może powodować dodatkowe naprężenia. Dlatego w studzienkach, pomimo, że są w większości typów wyrobami jednopłaszczowymi, stosowane są tylko przyłącza spawane z korpusem.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep