Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Dobre rozwiązania – czyli co wybrać na 10 osób, tj. ZBB-12C, a może ZBS-10C

« wróć

Która oczyszczalnia jest lepsza ?

To zależy co potrzebujemy i oczekujemy od produktu.

 

Oczyszczalnia ZBB

Oczyszczalnia ZBB, posiada kilka unikatowych cech tj:

 • duża pojemność całkowita (ok. 7m3),
 • konstrukcja dwupłaszczowa z HDPE, 
 • wytrzymała budowa umożliwiająca montaż na większej głębokości lub przy wysokim poziomie wód gruntowych,
 • układ 3-komorowy (osadnik wstępny + komora procesowa ze złożem fluidalne MBBR + osadnik wtórny)
 • technologia hybrydowa MBBR (osad czynny z dodatkowym złożem fluidalnym, jako nośnikiem biomasy) w układzie przepływowym,
 • dobry dostęp poprzez 3-włazy rewizyjne o średnicy 0,6m,
 • sterowanie automatyczne,
 • brak zaworów manualnych – tylko elektrozawory,
 • recyrkulacja automatyczna,
 • wybór trybów pracy.

 

Oczyszczalnie typu ZBS-10C lub ZBS-10C/KP

Alternatywnym rozwiązaniem, mogą być oczyszczalnie typu ZBS-10C lub ZBS-10C/KP, które posiadają następujące zalety:

 • pojemność całkowita (ok. 5m3),
 • konstrukcja jednopłaszczowa HDPE,
 • układ 2-komorowy (osadnik retencyjny + komora procesowa SBR),
 • technologia SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy) z dodatkowym, stałym nośnikiem biomasy (układ porcjowy),
 • dobry dostęp poprzez 2-włazy rewizyjne o średnicy 0,6m,
 • rozbudowane sterowanie automatyczne,
 • proces SBR sterowany przez elektrozawory (ZBS-10C) ewentualnie elektrozawory i pompa (ZBS-10C/KP).

Patrząc na powyższy wykaz cech i zalet można dojść do wniosku, że nie są to wyroby porównywalne, gdyż są przeznaczone dla oddzielnej grupy klientów, a raczej równych zastosowań. Mając to na uwadze przyjmijmy założenie, że warunki montażu, jak i sytuacja gruntowo-wodna umożliwia bezproblemowe stosowanie jednego i drugiego rozwiązania. W takiej sytuacji należy odpowiedzieć sobie na pytania:

 1. Czy chcemy mieć bardziej zaawansowany proces technologiczny i większą kontrolę nad jego przebiegiem (do wyboru jest wówczas ZBS)?
 2. Czy chcemy mieć większą pojemność urządzenia, wydłużającą nam okres pomiędzy kolejnymi wywozami osadu (do wyboru jest wówczas ZBB)?

 

Dla kogo są to oczyszczalnie i kiedy je stosować?

W pensjonatach, budynkach publicznych (np. urzędach na terenach wiejskich), czy agroturystyce, opisane modele mogą znaleźć zastosowanie. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu, poprzez drenaż rozsączający lub układ studni chłonnych.

W obu przypadkach podsypkę może stanowić żwir płukany lub pakiety rozsączające. W sytuacji, gdy jest wymagane wyniesienie odprowadzenia do nasypu (drenażu) z powodu stałego lub okresowego, wysokiego poziomu wód gruntowych, wówczas korzyści dodatkowe daje model ZBS-10C/KP, gdyż nie wymaga dodatkowej przepompowni. W modelach ZBS-12C lub ZBS-10C wymagana jest osobna przepompownia (np. typu P60/80 lub P80), aby podać do nasypu.

 

Czy to wystarczy, a może coś jeszcze ułatwia życie i serwis oczyszczalni?

Jeśli chcemy możemy też dodać coś ekstra, czyli moduł GSM, który wysyła informacje o stanie oczyszczalni i stanach alarmowych,  lub zainteresować się modelem ZBH-10C, który taki moduł posiada już w standardzie. Oczyszczalnie ZBH są  najbardziej zaawansowanym i rozbudowanym typoszeregiem, będącym w ofercie firmy. Wycenianie są na zapytanie do określonych warunków lub pod projekt, co ma na celu spersonalizowanie sterowania i informacji wysłanych modułem GSM.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep