Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Co wybrać, gdy musimy zrobić przepompownię ścieków surowych?

« wróć

Kiedy potrzebna jest przepompownia ścieków surowych?

Większość przypadków to głęboki poziom wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, który uniemożliwi doprowadzenie grawitacyjne ścieków do sieci kanalizacyjnej. Bywają jednak również inne przyczyny, np. bardzo wysoki poziom wód gruntowych na działce, który uniemożliwi instalację szamba, albo wiąże się z bardzo dużymi kosztami montażu. Tak samo bywa, gdy chcemy oczyszczalnie ścieków zrealizować w odległym miejscu działki, a zachowanie stosowanego spadku na rurach, spowoduje ich duże zagłębienie (tj. w miejscu montażu zbiornika oczyszczalni).

 

Czy bywają rozwiązania umożliwiające ominięcie wymogu budowy przepompowni?

Bywają sytuacje, w których zastosowanie specjalnych rozwiązań umożliwi nam znalezienie pewnej alternatywy, np.:

  • zastosowanie zbiornika (np. szamba) z tworzywa dwupłaszczowego, który dzięki większej wytrzymałości umożliwia większe zagłębienie,
  • zastosowanie oczyszczalni biologicznej dwupłaszczowej, wyposażonej w pompę na odpływie (np. ZBS-5C/KP HDPE Z lub ZBS-7C/KP HDPE Z), co umożliwi większą głębokość montażu, zaś pompa spowoduje, że dalsze odprowadzenie będzie można zrealizować płycej lub w nasypie,

 

Jaką pompę do przepompowni ścieków surowych wybrać?

Ogólnie dostępne są dwa rodzaje pomp do ścieków surowych:

 

  • z rozdrabniaczem (tnącym zanieczyszczenia),

 

  • z wirnikiem otwartym typu VORTEX (posiadającym przelot swobodny nawet do 50mm).

 

Jeśli wybierzesz pompę z rozdrabniaczem, to średnica rury tłocznej może być mniejsza, gdyż zanieczyszczenia stałe są rozdrobnione. Stosując pompę z wirnikiem otwartym typu VORTEX, króciec tłoczny z przepompowni realizowany jest rurą co najmniej PE63. Przelot swobodny pompy VORTEX, wymusza zachowanie również takiego przelotu na rurociągu tłocznym oraz stosowanej wielkości armatury.

 

Jaką przepompownię ścieków surowych wybrać i czy warto inwestować w jej większą średnicę?

W teorii najmniejszą średnicą przepompowni ścieków surowych, jaką można zastosować jest 0,6m. Jednak w praktyce, średnicę 0,8m należy traktować jako minimum, aby zachować możliwość podjęcia jakichkolwiek prac serwisowych czy konserwacyjnych. Optymalną średnicą (czyli wygodną dla serwisanta) jest 1,0m. Wygoda dla serwisanta nie musi być brana pod uwagę przez klienta przy wyborze przepompowni, ale druga korzyść z tego wynikająca, tzn. większa jej pojemność jest już wartością wymierną i przydatną. Przykładem jest tu sytuacja, w której brak prądu w sieci spowoduje, że pompa nie zadziała i zbiornik zacznie się napełniać. Przykładem takie optymalnego zbiornika przepompowni jest P100/1,8 HDPE R.

 

Czy jakiś dodatek w przepompowni ścieków, bardzo nam się jeszcze przyda?

Stopa sprzęgająca (autozłącze) oraz prowadnice znacznie ułatwiają czynności serwisowe i konserwacyjne. Wymagana jest zwłaszcza w przepompowniach o większej wysokości (tj. większym zagłębieniu dopływu) oraz może być oferowana wówczas z dodatkowym podestem serwisowym.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep