Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Czy oczyszczalnia biologiczna SBR na 100 RLM jest lepsza od hybrydowej na 130 RLM i gdzie: hotel, szkoła, firma, osiedle?

« wróć

Czy oczyszczalnia SBR na 100 osób wystarczy na hotel, dom wczasowy?

Projektowane zużycie ścieków w obiektach o dużej różnicy w obciążeniu to zawsze jest problem. Dlatego rozwiązania mogące porcjować ścieki (technologia SBR), lepiej będą funkcjonować od oczyszczalni z przepływem samoczynnym (hybrydowych).

 

Czy oczyszczalnia SBR na 100 osób wystarczy na firmę, zakład pracy, szkołę, przedszkole?

W obiektach produkcyjnych oczyszczalnie hybrydowe zbliżają się do optymalnej funkcjonalności. Ilość ścieków odprowadzanych jest bezpośrednio związana z pracownikami personelem, których ilość wpływa na wydajność produkcji. Dlatego jest możliwe zastosowanie oczyszczalni o większym przepływie, np. na 130 RLM, zamiast oczyszczalni SBR na 100 RLM.

 

Czy oczyszczalnia SBR na 100 osób wystarczy na osiedle mieszkaniowe?

Obiekty deweloperskie lub osiedla mieszkaniowe należy podzielić na dwie kategorie: wybudowane i zamieszkałe oraz w budowie z częściowym zamieszkaniem. W pierwszym przypadku można stosować zamiennie oczyszczalnie z przepływem samoczynnym, np. na 130 RLM lub SBR na 100 RLM. W drugim przypadku nie jest tak samo i bardziej perspektywiczne są rozwiązania z porcjowaniem i buforowaniem przepływu (SBR). Należy też zwrócić uwagę, że ścieki mogą zawierać więcej zanieczyszczeń mogących wpłynąć na działanie oczyszczalni (stałych lub chemicznych), gdyż nie ma kontroli oraz nie można pociągnąć do odpowiedzialności osób, które traktują ubikację jako śmietnik.

 

Czy oczyszczalnia SBR na 100 osób wystarczy małą wieś o zabudowie rozproszonej?

Zabudowa rozproszona najlepiej nadaje się do budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż koszty budowy kanalizacji zbiorczej oraz przepompowni mogą być za wysokie. Lepiej jest realizować w takiej sytuacji biologiczne oczyszczalnie ścieków, które są zbliżone w działaniu do grupowych oczyszczalni. Wyjątkiem od tej sytuacji może być występowanie strefy ochronnej lub gruntów nie przyjających rozsączaniu do gruntu ścieków oczyszczonych. W takiej sytuacji, można realizować zbiorczą oczyszczalnię ścieków w technologii SBR, w której porcjowanie ścieków będzie zabezpieczać system przed działaniem przepompowni ścieków surowych.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep