Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Czy w oczyszczalni biologicznej nadal potrzebna jest studzienka drenażowa/rozdzielcza?

« wróć

Kiedy stosuje się studzienkę drenażową?

Ogólnie można powiedzieć, że zawsze się ją stosuje, gdy za oczyszczalnią, realizowane jest jakieś odprowadzenie. Dotyczy to każdego typu oczyszczalni, tj. bazującej zarówno na osadniku gnilnym jak i na reaktorze biologicznym. 

 

Gdzie się stosuje studzienki drenażowe?

Studzienki drenażowa w większości przypadków są studzienkami rozdzielczymi, od których rozpoczyna się odprowadzenie właściwe (rozsączanie) z oczyszczalni. Stosuje się ją za pierwszym elementem oczyszczalni (osadnikiem lub reaktorem biologicznym) i należy ją uznać za początek odprowadzenia.

Kolejną ważną kwestią jest to, że do studzienki drenażowej rury mają być szczelne (tj. kielich wyposażony w uszczelkę), aby nie następowało rozsączanie przed właściwym odprowadzeniem.

 

Jak dobiera się studzienki drenażowe?

Podstawową i zarazem pierwszą zasadą tu obowiązującą jest, że studzienka ma mieć tyle wyjść ile ciągów drenażowych lub studni chłonnych. Druga zasada związana jest z zapewnieniem ciągłego dostępem do jej wnętrza, tj. pokrywa musi być wyprowadzona do powierzchni terenu, tj. włazy osadnika lub reaktora.

 

Skąd wiemy, że wykonawca zastosował studzienkę drenażową, czy rurę drenażową, przeznaczoną do oczyszczalni ścieków?

Każdy wyrób budowlany, musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych.

 

Osprzęt do oczyszczalni, tj. rury drenażowe, czy studzienki drenażowe naszej firmy posiada Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej) i na jej podstawie wystawiamy krajową deklarację właściwości użytkowych.

 

Klient, który chce mieć pewność, że stosowane w jego oczyszczalni wyroby posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie i są przeznaczone do oczyszczalni ścieków, powinien od wykonawcy otrzymać ich krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep