Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – czyli co wybrać na 100 i więcej osób (RLM) ?

« wróć

Dla kogo są to oczyszczalnie biologiczne o przepływie 15 m3/d – 20 m3/d ?

W szkołach, dużych hotelach, salach weselnych i obiektach konferencyjnych, ścieki mogą dopływać z dużą nierównomiernością.
W takich miejscach najlepiej sprawdza się oczyszczalnie w technologii SBR.

 

Czy typowa technologia SBR wystarczy, a może coś lepiej dodać na zapas ?

W technologii SBR, występuje podział pracy na cykle i fazy. Nie jest to typ oczyszczalni przepływowej, gdyż osadnik retencyjny, buforuje ilość ścieków, aby wyrównać porcje dawkowanych ścieków do komory procesowej.
W w/w typach obiektów, może wystąpić również nierównomierność w stężeniu ścieków, wpływającą na kondycję osadu czynnego, dlatego specjalnie dodaliśmy w komorze procesowej nośnik biomasy ( z tworzywa ), który ma temu przeciwdziałać, a powstająca błona biologiczna zwiększy stopień stabilności pracy układu.

 

Jaki typ oczyszczalni biologicznej nadaje się do w/w zastosowań i przepływu ?

Możemy tu dla przykładu, zaoferować model kompaktowy, typu ZBS-100C. Dzięki dużemu stopniowy integracji konstrukcyjnej, zachował on rozsądne wymiary, które ułatwiają lokalizację w dużych i rozbudowanych w infrastrukturę obiektach.

 

Czy to wystarczy, a może coś jeszcze ułatwia życie i serwis oczyszczalni ?

Jeśli ktoś chce może też dodać coś ekstra, czyli moduł GSM. Może jednak ucieszyć się z faktu, że w podanych typach oczyszczalni MODUŁ GSM TO STANDARD. Znacząco polepsza to wgląd w funkcjonowanie systemu oraz ułatwia pracę osobom / firmom serwisującym taki system.

 

Czy coś jeszcze dajemy w standardzie, dla takiej wielkości oczyszczalni ?

Elementem, którego od razu nie widać, a który bardzo się przydaje jest duża średnia włazów rewizyjnych (0,8m) oraz ich ilość (min. 4 szt.). Zapewnia to wgląd w działanie oczyszczalni oraz ułatwia podjęcie działań serwisowych. Dodatkowo, każdy z włazów może posiadać zamknięcie, co utrudni dostęp osobom nieuprawnionym i dodatkowo zabezpieczy obiekt.

 

Co ma wspólnego mały ZBS-4C z dużym ZBS-100C (oba widoczne na zdjęciu)?

Technologia oraz elementy z nią związane. W ZBS-4C, fazy działania związane z dawkowaniem, recyrkulacją osadu i odpompowaniem, realizowane są przez pompy podnośnika powietrznego (tzw. pompy mamutowe). 
Taki typ pompy nie posiada elementów ruchomych i zasilany jest powietrzem z dmuchawy. Sterowanie (załączenie) odbywa się poprzez elektrozawór, który podłączony jest do sterownika automatycznego. 
W ZBS-100C, fazy są te same co w ZBS-4C, ale realizowane są przez inne wyposażenie. Z powodu dużych różnic w wydajności obu systemów, w dużej oczyszczalni stosowane są pompy zatapialne o zasilaniu 1-fazowym. Sterowanie pracą pomp jak i faz działania następuje również przez sterownik automatyczny.

 

Czym się różni mały ZBS-4C od dużego ZBS-100C (oba widoczne na zdjęciu)?

Różnic jest bardzo wiele. Główne różnice (poza pojemnością, przepływem, itp.) są następujące:

  • ZBS-100C to oczyszczalnia dwupłaszczowa o większej wytrzymałości jaki i głębokości montażu (ZBS-4C to oczyszczalnia jednopłaszczowa)
  • ZBS-100C wyposażona jest w rozbudowany sterownik PLC o 8 wyjściach (minimum), zaś ZBS-4C ma sterownik o 5 wyjściach
  • ZBS-100C wyposażona jest w dodatkowe włączniki pływakowe, monitorujące stan pracy jak i załączające alarmy (ZBS-4C nie posiada takiego wyposażenia w standardzie)
  • ZBS-100C może być wyposażony za dopłatą w zdalny monitoring pracy oczyszczalni, zaś ZBS-4C nie jest oferowany z taką funkcją
  • ZBS-100C automatycznie zmienia tryby pracy w zależności od obciążenia, a w ZBS-4C zmiana (wybór), trybu następuje ręcznie z panelu sterownika (dotyczy wersji standardowej)

 

Czy robimy coś więcej, aby gwarancja na nasze urządzenia, nie była tylko kartką papieru?

Oczyszczalnie tej wielkości poddawane są za każdym razem procedurze testów, mających na celu sprawdzenie poprawności działania, algorytmu pracy oraz komunikacji. Wiąże się to między innymi z zalaniem ich cieczą roboczą i stanowi pierwszy rozruch techniczny.
 Faktyczny rozruch następuje po montażu systemu, ale należy go w zasadzie traktować jako wtórny.


Staramy się, aby nasze wyroby były coraz lepsze, a ciągłe wprowadzanie nowych pomysłów, tylko ulepsza oczyszczalnię jako całość.  

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep