DOBRE ROZWIĄZANIE – czyli co wybrać na 50-60 osób (RLM) ?

« wróć

Dla kogo są to oczyszczalnie biologiczne o przepływie 7,5 m3/d – 12 m3/d?

W szkołach, hotelach, salach weselnych, czy restauracjach ścieki mogą dopływać z dużą nierównomiernością, dlatego najlepiej sprawdzą się tam oczyszczalnie w technologii SBR.

 

Czy typowa technologia SBR wystarczy, a może coś lepiej dodać na zapas ?

W technologii SBR, występuje podział pracy na cykle i fazy. Nie jest to typ oczyszczalni przepływowej, gdyż osadnik retencyjny, buforuje ilość ścieków, aby wyrównać porcje dawkowanych ścieków do komory procesowej.
W w/w typach obiektów, może wystąpić również nierównomierność w stężeniu ścieków, wpływającą na kondycję osadu czynnego, dlatego specjalnie dodaliśmy w komorze procesowej nośnik biomasy (z tworzywa), który ma temu przeciwdziałać, a powstająca błona biologiczna zwiększy stopień stabilności pracy układu.

 

Jaki typ / model oczyszczalni biologicznej nadaje się do w/w zastosowań i przepływu ?

Możemy zaoferować dwa typy:

  1. ZBS-50C HDPE Z
  2. ZBS-60R HDPE Z


Oba typy podanych oczyszczalni mają konstrukcję dwupłaszczową i wykonane są z HDPE. 
Pierwszy model, ZBS-50C, jest wariantem kompaktowym. 
Drugi model, ZBS-60R, to wersja dwu-zbiornikowa o zwiększonej retencji, która może stanowić bufor jedno lub kliku-dniowy (zależnie od przepływu).

 

Jeśli nie wiesz co wybrać/zaprojektować to rozważ model o większych możliwościach – czyli większy to lepszy ?

Nie zawsze modele przewymiarowane systemów oczyszczalni ścieków działają w sposób oczekiwany. Zdarza się, że bywa wręcz odwrotnie, i przeciążona oczyszczalnia sprawuje się lepiej. Dlatego wybierając model oczyszczalni należy brać pod uwagę dalekosiężny obraz sytuacji. Mowa tu o modelu bardziej uniwersalnym, który pomimo tego, że jest większy ma możliwość bardzo szerokiego sterowania urządzeniami jak i procesami oraz zdalnego nadzoru, czy monitoringu (zależnie od wybranej wersji/rozbudowy wyposażenia sterującego). Prostym przykładem może tu być objętość robocza komór, która może być regulowana (np. obniżona) w celu dopasowanie procesowego układu do przepływu i stężenia ścieków surowych. Pozostała objętość może być wówczas traktowana (przez główną jednostkę sterującą) jako zapas mogący być wykorzystany w sytuacjach awaryjnych lub do zamiany parametrów procesowych. 

Daje to szereg możliwości, które są przydatne. Oczywiście model ZBS-50C, też będzie dział poprawnie, ale zostawia mniejszy margines na korekty.

 

Czy to wystarczy, a może coś jeszcze ułatwia życie i serwis oczyszczalni ?

Jeśli ktoś chce może też dodać coś ekstra, czyli moduł GSM. Może jednak ucieszyć się z faktu, że w podanych typach oczyszczalni MODUŁ GSM TO STANDARD. Znacząco polepsza to wgląd w pracę systemu oraz ułatwia pracę osobom/firmom serwisującym taki system.

 

Czy robimy coś więcej, aby gwarancja na nasze urządzenia, nie była tylko kartką papieru ?

Podane typy oczyszczalni poddawane są za każdym razem procedurze testów, mających na celu sprawdzenie poprawności działania, algorytmu pracy oraz komunikacji. Wiąże się to między innymi z zalaniem ich cieczą roboczą i stanowi pierwszy rozruch techniczny. Faktyczny rozruch następuje po montażu systemu, ale należy go w zasadzie traktować jako wtórny.
 Staramy się, aby nasze wyroby były dobre, a ciągłe wprowadzanie nowych pomysłów, tylko ulepsza oczyszczalnię jako całość.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep