Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Gdzie się zaczyna ZBS-5C, a gdzie się kończy, czyli oczyszczalnie od 5 do 16 osób?

« wróć

Skoro było ZBS-4C i ZBS-6C jednopłaszczowe, to po co powstało ZBS-5C dwupłaszczowe?

Wypełnianie luki w ofercie to sposób na szukanie nowych klientów. Oczyszczalnie dwupłaszczowe w ofercie naszej firmy, były dotychczas kojarzone z typoszeregiem ZBB-C, którego najmniejszym modelem jest ZBB-7C (konstrukcja 3-komorowa, dwupłaszczowy ze złożem fluidalnym). Uzupełnienie technologii SBR o zbiornik dwupłaszczowy, który jest bardziej wytrzymały było kolejnym sposobem rozwoju, jak i rozwinięcia typoszeregu ZBS.

 

Jakie cechy wspólne ma ZBS-5C dwupłaszczowy z ZBS-6C jednopłaszczowym?

Pojemność całkowita obu oczyszczalni jest zbliżona. Wyposażenie pojemnika technicznego jest takie samo i obejmuje:

  • sterowanie automatyczne z LCD i wyborem trybów pracy,
  • układ elektrozaworów,
  • dmuchawa membranowa, energooszczędna z alarmem i wyłącznikiem awaryjnym przebicia membran (SECOH JDK-S-60).  

 

Większe modele jednopłaszczowe od ZBS-6C to ZBS-8C i ZBS-10C (odpowiednio na max. 8 RLM i 10 RLM).

Większe modele dwupłaszczowe od ZBS-5C to ZBS-7C i ZBS-10C (odpowiednio na max. 7 RLM i 10 RLM).

 

Czy dwupłaszczowy ZBS-5C jest konkurencją dla jednopłaszczowego ZBS-6C?

Może być, jeśli porównujemy te dwa modele przy podobnych warunkach montażu. Jeśli jednak, będzie konieczność instalacji oczyszczalni głębiej (aby zachować spadek grawitacyjny kanalizacji od budynku) lub będzie wysoki poziom wód gruntowych to wówczas więcej zalet ma jednak dwupłaszczowy ZBS-5C. W takich przypadkach również ZBS-5C/KP (z pompą OPTIMA MA) zapewnia więcej możliwości montażowych oraz realizacji odprowadzenia (np. drenażu płyciej lub w nasypie).

 

Większe modele dwupłaszczowe od ZBS-5C/KP to ZBS-7C/KP i ZBS-10C/KP (odpowiednio na max. 7 RLM i 10 RLM).

 

Gdzie się kończą rozwiązania występujące w dwupłaszczowym ZBS-5C, a gdzie ZBS-5C/KP?

Model ZBS-5C w podobnej konfiguracji technologicznej występuje w typoszeregu na maksymalnie do 10 osób (tj. ZBS-10C). Oczyszczalnie ZBS-5C/KP, czyli z pompą na odpływie występują w typoszeregu, aż do modelu na 16 osób (tj. ZBS-16C). Powyżej 16 RLM, oczyszczalnie stają się jeszcze bardzie rozbudowane i zaawansowane (np. w dwupłaszczowym ZBS-20C).

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep