Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jak pogodzić działanie przepompowni ścieków surowych z oczyszczalnią biologiczną?

« wróć

Kiedy przepompownia ścieków surowych jest potrzebna?

Najczęstszym powodem to głęboko wyprowadzona kanalizacja z budynku. Oczyszczalnie dwupłaszczowe mogą być zagłębione nawet 1m pod powierzchnią gruntu. Przy takim zagłębieniu dno rury wlotowej do oczyszczalni jest na poziomie około 1,2m pod gruntem. Faktyczny poziom wyjścia z budynku musi być płytszy, gdyż należy zachować odpowiedni spadek na rurze kanalizacyjnej.

 

Dlaczego przepompownia przed oczyszczalnią stanowi problem?

Wynika to ze sposobu działania przepompowni, która jednorazowo w krótkim okresie dostarcza dużą porcję ścieków. Zwiększa to chwilowo przepływ przez oczyszczalnię i zaburza jej działanie.

 

Jakie oczyszczalnie biologiczne mogą mieć przepompownię ścieków surowych?

Najbardziej w tym celu nadają się oczyszczalnie z komorą retencyjną, która jest pierwsza od strony wlotu. Wiąże się to tym samym z brakiem przepływu samoczynnego przez komory. Przykładem takiej oczyszczalni są modele ZBS, które pracują w technologii SBR, czyli porcjowego osadu czynnego. Dzięki retencji objętościowej, jaką zapewnia pierwsza komora może nastąpić przyjęcie porcji ścieków z przepompowni.

W drugiej kolejności są oczyszczalnie przepływowe typoszeregu ZBB. Posiadają one układ 3-komorowy oraz dużą objętość, która umożliwia zmniejszenie negatywnego oddziaływania, chwilowym zwiększeniem przepływu.

 

Co można ulepszyć w takim układzie?

W standardowych oczyszczalniach ZBS jest bardziej zaawansowany moduł sterujący. Można jednak dodatkowo wybrać wersję rozbudowaną z przekaźnikiem programowalnym PLC, EATON E4, która może również zabezpieczyć prawidłowe działanie oczyszczalni biologicznej i przepompowni ścieków.

 

Jaką przepompownie wybrać?

W ofercie można znaleźć kilka wariantów przepompowni ścieków surowych. Najtańsze z nich posiadają pompę z rozdrabniaczem IBO, KRAKEN DF. Droższe wersje wyposażone są w pompy EABRA, DW VOX z wirnikiem typu VORTEX. Różnica pomiędzy wymienionymi pompami, wynika z tego, że KRAKEN rozdrabnia zanieczyszczenia, a DW VOX ma duży swobodny przelot i tłoczy je w całości. Dodatkowym ułatwieniem obsługi pompy może być również zamówienie stopy sprzęgającej - autozłącza. Wówczas łatwiej jest wyjąć i włożyć pompę z uwagi na prowadnice oraz sprzęga się ona samoczynnie pod własnym ciężarem z autozłączem.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep