Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jak ułatwia obsługę moduł komunikacji zdalnej GSM, na przykładzie dwupłaszczowej oczyszczalni biologicznej SBR, typu ZBS-5C?

« wróć

Od czego zacząć, aby oczyszczalnia mogła mieć moduł GSM?

Najważniejszy jest sam sposób sterowania, który w modelach w wersji rozbudowanej oraz z pompą tłoczną na odpływie jest realizowany przez moduł logiczny PLC, EATON E4, który jest dodatkowo rozbudowany o dodatkową sekcję wejść i wyjść. Powstaje wówczas sterownik, który poprzez realizację odpowiedniego programu i algorytmów może sterować, w powyższej konfiguracji, ośmioma wyjściami. W takim układzie jest wystraczająca ilość wyjść, aby bezpiecznie podłączyć moduł GSM. Wysyłane komunikaty SMS są bezpośrednio związane z informacjami wyświetlanymi na wyświetlaczu LCD, sterownika EATON E4. Zaznaczyć jednak należy, że na sterowniku znajduje się bardziej rozbudowany opis sytuacji oraz stanu pracy oczyszczalni.

 

Po co instalować moduł GSM w biologicznej oczyszczalni przydomowej?

Najważniejszą korzyścią z inwestowania w taki dodatek jest łatwość zdobywania informacji o samej oczyszczalni z dowolnego miejsca. W informacji SMS wysyłane są komunikaty o stanie alarmowym / awaryjnym lub o konieczności przeprowadzenia serwisu. W takim przypadku, to w teorii sama oczyszczalnia upomni się o uwagę, a w zamian nie będzie trzeba zaglądać zbyt często do instrukcji eksploatacji. Dodatkowo sterowanie ma osobny czujnik pracy, który po zużyciu membrany zadziała niezależnie od alarmu wewnątrz dmuchawy SECOH JDK-S lub HIBLOW HP. Powoduje to, że faktycznie stworzony zostaje układ podwójnego zabezpieczenia.

Co jest konieczne, aby moduł GSM, działał poprawnie?

 

 

 

Po stronie użytkownika jest zakup karty telemetrycznej SIM. Tego typu karty wykorzystywane są również w systemach określających lokalizację transportu, centralach alarmowych, czy bankomatach. Kartę należy włożyć w moduł GSM, który jest obok sterownika w pojemniku technicznym oczyszczalni. Następnie należy skontaktować się z serwisem WOBET-HYDRET w celu wprowadzenia numeru karty.

    

Co z wybieraniem okresowym osadu?

Standardowo oczyszczalnia w wersji rozbudowanej oraz z modułem GSM, wyposażona jest również w system informujący użytkownika o konieczności okresowego opróżniania komory z osadu, taborem asenizacyjnym. Oprócz tego dodano również komunikat, który ponownie informuje o spełnieniu wymogów związanych z ponownym działaniem oczyszczalni co jest dodatkową zaletą z wyboru takiej konfiguracji przez użytkownika.

     

Co otrzymujemy w standardzie, gdy wybierzemy oczyszczalnię biologiczną ZBS-5C HDPE Z i moduł GSM?

Jest to rozwiązanie, w którym mamy połączenie wielu rozwiązań mających na celu stworzenie kompleksowego i przyjaznego użytkownikowi rozwiązania związanego z oczyszczaniem ścieków przydomowych. Obejmuje ono następujące cechy:


a) większą wytrzymałość zbiornika oczyszczali wskutek zastosowania korpusu dwupłaszczowego co umożliwia większą głębokość montażu oraz stosowanie ZBS-5C HDPE Z w ciężkich warunkach gruntowych, np. w glinie lub przy wyższym poziomie wód,


b) lepszą efektywność pracy, wynikającą z połączenia technologii SBR (co wiąże się z brakiem przepływu grawitacyjnego przez dwie komory oraz porcjowaniem ścieków ) oraz złoża biologicznego zanurzonego, które polepsza stabilność pracy oczyszczalni i przyspiesza jej rozruch,


c) możliwość wyboru trybów działania przez użytkownika, przyciskami, bezpośrednio z panelu sterownika EATON E4, co umożliwia zmniejszenie wydajności, np. z uwagi na mniejszą ilość osób,


d) wyposażenie, obejmujące 4 elektrozawory, z których każdy z osobna jest sterowany automatycznie co umożliwia realizację procesu SBR w pełnej konfiguracji.

   

Jak działa oczyszczalnia w technologii SBR?

W standardzie model ZBS-5C HDPE Z posiada pojemność całkowitą 4m3 i układ dwukomorowy. Pierwsza komora odpowiada za gromadzenie zanieczyszczeń i z niej następuje okresowy wywóz osadu oraz układ dawkujący porcję. Druga komora z układem: napowietrzania, recyrkulacji oraz odpompowania po zakończeniu cyklu, realizuje główny proces biologicznego oczyszczania ścieków. Praca oczyszczalni odbywa się w kolejno po sobie następujących cyklach. Każdy cykl podzielony jest na fazy i pierwsza z nich odpowiada za podanie porcji ścieków z pierwszej do drugiej komory. Realizowane jest to podnośnikiem powietrznym (tzw. pompą mamutową) poprzez elektrozawór. Kolejna faza związana jest napowietrzaniem poprzez dyfuzory drobnopęcherzykowe. Na koniec następuje faza odpompowania ścieków oczyszczonych na wylot do odbiornika, np. drenażu rozsączającego.

    

    

   

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep