Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jak zachowuje się oczyszczalnia z natlenianiem, gdy nie ma zasilania w sieci, bo znów była wichura?

« wróć

Gdy nie ma zasilania to czy ściek dopływa do oczyszczalni biologicznej?

Awaria w sieci energetycznej może występować lokalnie i nie obejmować ujęcia wody, z którego zasilana jest sieć wodociągowa. Dlatego spłuczka w toalecie zadziała i zmniejszony dopływ ścieków będzie następował. Zaznaczyć należy, że dzienna ilość ścieków odprowadzanych na mieszkańca w większości związana jest ze stopniem wyposażenia domu i tym samym z zasilaniem.

 

Gdy nie ma zasilania to czy ściek odpływa z oczyszczalni biologicznej?

W zależności od technologii pracy oczyszczalni oraz konfiguracji całego układu, można wyróżnić następujące przypadki:

1. Jest odpływ z oczyszczalni przy braku zasilania, gdy:

  • Jest to oczyszczalnia przepływowa z odprowadzeniem do gruntu, bez udziału pompy mechanicznej,

  • Jest to oczyszczalnia SBR z odprowadzeniem do gruntu, bez udziału pompy mechanicznej, w której bufor retencyjny został już wykorzystany,

2. Nie ma odpływu  z oczyszczalni przy braku zasilania gdy:

  • Jest to oczyszczalnia (niezależnie od technologii), w której odprowadzenie jest do drenażu w nasypie i tym samym w układzie jest pompa mechaniczna,
  • Jest to oczyszczalnia (niezależnie od technologii), w której jest przepompownia ścieków surowych przed oczyszczalnią, niezależnie od sposobu odprowadzenia,
  • Jest to oczyszczalnia SBR, w której bufor w osadniku retencyjnym (po dawkowaniu) lub obniżony poziom komorze procesowej (po odpompowaniu) pozwala przyjąć ścieki.

 

Jakie rozwiązanie lub technologia zmniejsza ryzyko przedostania się ścieków nie oczyszczonych na odprowadzenie, tj. do studni chłonnej lub drenażu przy braku zasilania?

Ogólnie można rozróżnić kilka czynników powodujących wzrost zabezpieczenia odprowadzenia. Głównie jest to związane z wyborem oczyszczalni o większym przepływie niż jest potrzeba względem faktycznej ilości stałych użytkowników i tym samym uzyskano:

  1. Dłuższy czas przebywania/procesu w objętości oczyszczalni jako sumy wszystkich komór, np. są 4 osoby, a wybrano ZBB-7C, który pojemność całkowitą ma 4,5m3 i 3-komory,
  2. Większy bufor retencyjny w oczyszczalni w technologii SBR, np. są 4 osoby, a wybrano ZBS-6C lub nawet ZBS-8C.

 

W podanych przykładach oczyszczalni zastosowano sterowanie automatyczne z możliwością wyboru trybów działania. Oznacza to, że użytkownik może zmniejszyć wydajność oczyszczalni do swoich potrzeb i tym samym dostosować jej ustawienia. 

Oprócz powyższych przypadków w oczyszczalniach, które mają osobną przepompownię ścieków oczyszczonych, można również się zabezpieczyć, poprzez zastosowanie zbiornika o większej średnicy, a tym samym pojemności. W systemach przydomowych jest to zazwyczaj zbiornik P60/1,4 lub P60/2,0 o średnicy 0,6m z pompą EBARA OPTIMA MA. Jeśli jednak zastosujemy zbiornik przepompowni P60-80/2,1, który ma większą pojemność komory roboczej, zyskamy dodatkową pojemność.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep