Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jaką oczyszczalnię wybrać na 8 osób?

« wróć

W domach wielorodzinnych, pokoleniowych ilość mieszkańców może obejmować zakres aż trzech pokoleń. Dlatego łączna ilość odprowadzanych ścieków będzie większa niż w przypadku dużych domów jednorodzinnych. Dla uproszczenia porównania cech i parametrów oczyszczalni nadających się do takich zastosowań, sporządzono poniższe zestawienie.

ZBS-8C (do 8 osób) zbiornik jednopłaszczowy, dwukomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S, dostępna wersja z pompą OPTIMA MA (ZBS-8C/KP)

Główne zalety:
- nowoczesna technologia SBR,
- dodatkowe złoże biologiczne,
- sterowanie automatyczne z wyborem trybów,
- sterownik modułowy PLC

   

ZBB-10C (do 10 osób) zbiornik dwupłaszczowy, trzykomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S

 Główne zalety:

- technologia hybrydowa (MBBR)
- złoże biologiczne fluidalne,
- sterowanie automatyczne z wyborem trybów,
- większa pojemność niż ZBS-8C, ZBS-10C
- większa wytrzymałość korpusu niż w ZBS-8C, ZBS-10C (poprzez konstrukcję dwupłaszczową)

   

ZBS-10C (do 10 osób) zbiornik jednopłaszczowy, dwukomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S, dostępna wersja z pompą OPTIMA MA (ZBS-10C/KP)

 Główne zalety:

- nowoczesna technologia SBR,
- dodatkowe złoże biologiczne,
- sterowanie automatyczne z wyborem trybów,
- sterownik modułowy PLC

   

Co jest ważne w oczyszczalni ścieków dla większej ilości domowników?

Często zapomina się, że jednym z kluczowych parametrów oczyszczalni jest jej pojemność. Bezpośrednio to widać w prostszych rozwiązaniach, jakimi są osadniki gnilne, jednak w oczyszczalniach biologicznych jest to też tak samo ważny parametr. Niezmiennie kluczowa pozostaje technologia oczyszczania ścieków, która jest bardziej zaawansowana w modelach ZBS, niż ZBB.

  

Oczyszczalnia na 8 osób, a tu modele 10 użytkowników?

 W oczyszczalniach typoszeregu ZBS i ZBB jest możliwość zmiany trybów pracy. Umożliwia to dostosowanie parametrów pracy do faktycznej ilości mieszkańców. Spadek wydajności z 10 na 8 osób może być w taki sposób zrealizowany. W oczyszczalniach ZBS, wprowadzenie do oferty bardziej zaawansowanych sterowników modułowych PLC, umożliwiło stworzenie trybów według indywidualnych potrzeb. Wymaga to jednak konsultacji na etapie składania zamówienia.

    

Co w sytuacji, gdy za oczyszczalnią trzeba zrealizować odprowadzenie do nasypu?

 W celu doprowadzenia ścieków oczyszczonych do drenażu rozsączającego w nasypie, należy zastosować odpowiednią pompę. Oczyszczalnie SBR w wersji ZBS-8C/KP i ZBS-10C/KP standardowo wyposażone są w pompę OPTIMA MA o mocy 0,25kW. Nie ma potrzeby realizowania osobnej przepompowni za oczyszczalnią. Jeśli wybrany został model ZBB-10C, to wówczas jest konieczna realizacja przepompowni za oczyszczalnią np. P60-80/2,1 lub P80. Z powodu większej ilości miejsca na osprzęt, osobna przepompownia oferuje nam możliwość instalacji zaworu zwrotnego w wyjściu tłocznym pompy.

   

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep