Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jaką oczyszczalnię zrealizować na małej działce lub gdy miejsca nam brakuje?

« wróć

Powierzchnia zajmowana przez oczyszczalnię biologiczną jest mniejsza niż w systemach z osadnikiem gnilnym, dlatego skupmy się na takich konfiguracjach.

 

Mało miejsca, a chcemy oczyszczalnię dla 1 osoby?

Nie ma sensu inwestować w oczyszczalnię i lepiej zamontować szambo (posiadamy w naszej ofercie).

 

Mało miejsca, a chcemy oczyszczalnię na 2-4 osoby?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni ZBS-4C (dla max. 4 osób) ze studnią chłonną (jeśli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają).

 

Mało miejsca i mamy głęboko wyprowadzoną rurę kanalizacyjną, a chcemy oczyszczalnię na 3-5 osób?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni ZBS-5C (dla max. 5 osób) ze studnią chłonną (jeśli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają). Jest to model oczyszczalni o konstrukcji dwupłaszczowej, charakteryzującej się znacznie większą wytrzymałością. Zaletą takiej konstrukcji jest zwiększenie dopuszczalnego zagłębienia oczyszczalni oraz możliwość montażu nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (jeśli woda gruntowa występuje, to ZBS-5C/KP z pompą do tego się nadaje i zamiast studni chłonnych realizować należy drenaż płyciej posadowiony lub w nasypie).

 

Mało miejsca, a chcemy oczyszczalnię na 4-6 osób?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni ZBS-6C (dla max. 6 osób) z dwoma studniami chłonnymi dla maksymalnej wydajności systemu (jeśli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają). Jeśli są już dwie studnie chłonne to muszą być one poprzedzone studzienką rozdzielczą (np. SR-3P), aby podzielić dopływ do nich proporcjonalnie (po 50%).

 

Mało miejsca i mamy głęboko wyprowadzoną rurę kanalizacyjną, a chcemy oczyszczalnię na 4-7 osób?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni ZBS-7C (dla max. 7 osób) z dwoma studniami chłonnymi (jeśli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają). Jeśli są już dwie studnie chłonne to muszą być one poprzedzone studzienką rozdzielczą (np. SR-3P), aby podzielić dopływ do nich proporcjonalnie (po 50%). Oczyszczalnia ZBS-7C ma konstrukcję dwupłaszczową, charakteryzującą się znacznie większą wytrzymałością. Zaletą takiej konstrukcji jest zwiększenie dopuszczalnego zagłębienia oczyszczalni oraz możliwość montażu nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (jeśli woda gruntowa występuje, to ZBS-7C/KP z pompą do tego się nadaje i zamiast studni chłonnych realizować należy drenaż płycej posadowiony lub w nasypie).

 

Mało miejsca, a chcemy oczyszczalnię na 6-8 osób?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni ZBS-8C (dla max. 6 osób) z dwoma studniami chłonną (jeśli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają). Jeśli są już dwie studnie chłonne to muszą być one poprzedzone studzienką rozdzielczą (np. SR-3P), aby podzielić dopływ do nich proporcjonalnie (po 50%).

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep