Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Jakie błędy są najczęściej popełniane w budowie oczyszczalni na działkach leśnych.

« wróć

Czy żal jest nam wycinać drzewa pod oczyszczalnię?

Oczywiście, że tak, gdyż kupując taką działkę, zapewne lokalizacja jak i drzewa przyczyniły się do tego, że ją wybraliśmy.

Niestety budowa oczyszczalni przydomowej może być utrudniona. Należy zachować stosowną odległość elementów oczyszczalni, zwłaszcza odprowadzenia od drzew, gdyż ich układ korzeniowy, będzie się w tym kierunku rozwijał. Zwłaszcza w młodych drzewach, układ korzeniowy, może rozwinąć się np. w kierunku drenażu rozsączającego.

 

Jaką oczyszczalnię najlepiej budować na działce leśnej?

Najlepiej będzie sprawdzać się w takich warunkach oczyszczalnia biologiczna. Głównym czynnikiem jest ilość zajętego przez całą oczyszczalnię miejsca. Odprowadzenie po oczyszczalni biologicznej może być krótsze niż po tradycyjnej oczyszczalni z osadnikiem gnilnym, gdyż osiąga się wyższy stopień oczyszczenia. Dodatkowo prace montażowe przebiegają przy użyciu koparki, która musi mieć możliwość dojazdu do miejsca montażu oraz np. wywozu nadmiaru ziemi po jego zakończeniu.

 

Jakie mogą być błędy przy budowie oczyszczalni na działce leśnej?

Pierwszym zasadniczym błędem jest zbyt bliska lokalizacja elementów oczyszczalni względem drzew. Montaż zbiornika oczyszczalni blisko drzew, zwłaszcza dużych, powoduje naruszenie ich układu korzeniowego, a tym samym naturalnego powiązania ich z gruntem. Duże drzewa mogą w skutek takich prac zostać zdestabilizowane i zwalić się przy podmuchach wiatru.

 

Drugim błędem jest zbytnie zmniejszanie odprowadzenia np. wsypiemy mniej żwiru płukanego bo i tak jest tam piasek. Wielkość podsypki dostosowuje się do wielkości urządzenia lub ilości użytkowników. Najlepszym rozwiązaniem jest dobranie odprowadzenia (np. wielkości drenażu lub ilości studni chłonnych) do wydajności maksymalnej oczyszczalni.

 

Trzecim błędem jest zbyt płytkie realizowanie odprowadzenia. Realizacja wykopów koparką w warunkach działki leśnej, może być utrudniona, ale lepiej jest to zrobić raz, a porządnie, a duży spadek temperatury zimą, tak jak i okresowe podniesienie się poziomu wód gruntowych, może występować rzadko, ale mieć negatywne skutki. Oczyszczalnię powinno dobierać się i realizować z uwzględnieniem całorocznych warunków.

 

Czwartym błędem jest brak wysokiego wyprowadzenia wentylacji pionu kanalizacyjnego lub mała średnica rury, którą jest to zrobione. Zwłaszcza na działkach zalesionych, należy o to zadbać.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep