Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Potrzebna oczyszczalnia na ponad 10 osób. Co wybrać na pensjonat lub agroturystykę?

« wróć

Wszystko zależy od tego jaki to rodzaj obiektu?

Oczyszczalnie powyżej 10 osób, zamykają ogólnie przedział oczyszczalni przydomowych. Powyżej tego przedziału są modele, które mogą być zastosowane w szerszym zakresie, np. do: pensjonatu, agroturystyki, małej gastronomii, urzędu, itp. Każdy z tych obiektów, będzie miał ścieki o innej charakterystyce ( tj. ładunek, nierównomierność, itp. ). Projektując oczyszczalnię, dobiera się rozwiązanie, należy wziąć pod uwagę jeszcze szereg czynników dodatkowych. Umożliwi to stworzenie najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniając oczyszczalnię jako całość, tj. wraz z odprowadzeniem.

 

Od czego nadają się lepiej oczyszczalnie w technologii SBR?

Oczyszczalnie ZBS, dzięki podziałowi procesu na cykle i fazy oraz zastosowaniu dodatkowego złoża biologicznego (w komorze procesowej) są najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

Technologia SBR (ang. sequencing batch reactor ), zapewnia porcjowanie ścieków dopływających, co zmniejsza podatność oczyszczalni na nierównomierność dopływu. Dodatkowe złoże biologiczne podwyższa stabilność pracy, przyśpiesza rozruch i zmniejsza możliwość utraty osadu czynnego. Podsumowując SBR nadaje się wszystkich ww. zastosowań.

 

Do czego nadają się lepiej oczyszczalnie w technologii hybrydowej MBBR?

Oczyszczalnie biologiczne w technologii hybrydowej ze złożem fluidalnym ( MBBR ) są najdłużej oferowaną linią produktów w naszej firmie. Rozwój technologii MBBR, był bezpośrednio związany z postępem w dziedzinie zwiększenia wytrzymałości i pojemności konstrukcji oraz stopnia automatyzacji procesu oczyszczania. Pomimo tego stopień zaawansowania sterowania jest w modelach ZBB mniejszy niż w oczyszczalniach ZBS. Każdy z wymienionych typoszeregów ma inny rodzaj sterowników co wynika naturalnie z innych potrzeb technologicznych. Złoże fluidalne charakteryzuje się dużą powierzchnią właściwą ( około 500m2/m3 ) co stanowi jeden z głównych czynników do rozwoju błony biologicznej. Podsumowując oczyszczalnie hybrydowe MBBR bardziej nadają się do obiektów o bardziej zrównoważonym przepływie i obciążeniu ściekami.

 

Co wybrać na pensjonat lub agroturystykę?

Wybór nie jest łatwy, gdyż nasza firma posiada szeroki zakres oczyszczalni w tym zakresie. Upraszczając jednak, oczyszczalnie ZBB-12C (hybrydowy MBBR) należy traktować jako pierwszą solidną podstawę. Dodatkowo jest to układ 3-komorowy, zakończony osadnikiem wtórnym. Drugim, a zarazem bardziej rozwiniętym typem jest ZBS-12C (SBR), który posiada dodatkowo odpływ tłoczny (pompa OPTIMA MA) oraz ma większą pojemność. Obie oczyszczalnie mają korpusy dwupłaszczowe, zwiększające wytrzymałość jak i umożliwiające zwiększenie głębokości montażu. Trzecim modelem, który można wziąć pod uwagę to ZBS-16C (SBR). Jest to model o jeszcze wyższej pojemności jak i rozszerzonej zdolności do przyjęcia ścieków.

 

W każdym typie oczyszczalni, nasze sterowniki automatyczne, umożliwiają wybór trybów w celu dostosowania pracy oczyszczalni do aktualnych potrzeb. Oczyszczalnia dla większej ilości osób (ZBS-16C) niż dwa pierwsze modele (ZBB-12C i ZBS-12C), może być przełączona na tryb o niższym przepływie i działać na poziomie zbliżonym do modeli na 12 RLM. W razie potrzeby jest ją łatwo przestawić na wyższą (pełną wydajność). Dodatkowa rezerwa pojemności i wydajności wydłuża czas pomiędzy kolejnymi wywozami osadu (taborem asenizacyjnym) oraz zostawia wolny zakres na modernizację i rozbudowę obiektu.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep