Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – Rozwój sterowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na przykładzie ZBS-5C i ZBS-6C

« wróć

Jaki jest standard do sterowania oczyszczalnią SBR?

W technologii SBR następuje podział działania w ramach jednego cyklu na poszczególne fazy:

 • dawkowanie porcji ścieków z osadnika retencyjnego do komory procesowej,
 • natleniania w komorze procesowej,
 • sedymentacja i klarowanie w komorze procesowej,
 • recyrkulacja osadu z komory procesowej do osadnika
 • odpompowanie ścieków oczyszczonych.


Oprócz sedymentacji i klarowania pozostałe fazy związane są z jednoczesnym działaniem dmuchawy i konkretnego elektrozaworu. Oznacza to, że sterownik musi posiadać co najmniej pięć wyjść, z czego jedno załącza dmuchawę, a pozostałe sterują czterema elektrozaworami:

 • pompa mamutowa dawkująca,
 • dyfuzor,
 • pompa mamutowa recyrkulacji osadu,
 • pompa mamutowa odpompowująca pod koniec cyklu.

Opisany powyżej sposób działania jest realizowany w oczyszczalniach ZBS-5C jak i ZBS-6C poprzez sterowniki automatyczne o pięciu wyjściach.

 

Po co rozwijać sterowanie skoro standard wystarczy?

Rozwój sterowników oraz nowe pomysły względem algorytmu sterującego oraz funkcji dodatkowych były i nadal są głównym czynnikiem rozwijającym tą dziedzinę. Standardowe sterowniki mają określony zakres funkcji, które umożliwiają ustawianie parametrów i funkcji w bardzo rozległym zakresie, który jednak posiada swoje granice. Sterowniki programowalne PLC, zwłaszcza najnowsza wersja E4 firmy EATON, praktycznie nie posiadają ograniczeń programowych w tym zakresie.
   

Jakie urządzenia morze kontrolować jeden wspólny sterownik PLC w oczyszczalni?

Oprócz podstawowego wyposażenia, tj. dmuchawy i elektrozaworów, sterownik oczyszczalni można wykorzystać do zarządzania:

 • pompą do wody deszczowej, pobierającą wodę ze zbiornika retencyjnego,
 • pompą w przepompowni ścieków surowych ( jeśli jest wymagana ),
 • napowietrzaniem oczka wodnego lub stawu,
 • oświetleniem ogrodowym.

   

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep