Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

DOBRE ROZWIĄZANIE – skoro wybrałeś do kupna ZBS-6C to możesz też chwilę pomyśleć o dodatkowych korzyściach w ZBS-8C

« wróć

Czy jest potrzebna większa oczyszczalnia i jakie są z tego korzyści?

Nie jest wymagana dla zwiększenia stopnia oczyszczenia, lecz może się przydać z kilku innych powodów:

  • większa pojemność całkowita (> 5m3)
  • wydłużony czas pomiędzy kolejnym wywozem okresowym osadu z pierwszej komory
  • 
większa retencja (zwłaszcza, gdy wszyscy członkowie rodziny lubią wannę, zamiast prysznica)

Czy się to opłaca?

Nie jest to zmiana opłacalna w okresie krótkoterminowym. Jednak klienci decydujący się na wyroby naszej firmy, dostrzegli nasze starania o wytrzymałość i grubość ścian korpusu oczyszczalni oraz wyposażenie i sterowanie, mające na celu długoterminowe eksploatowanie wyrobu. Różnica w cenie pomiędzy ZBS-6C, a ZBS-8C może być brana po uwagę przez takich klientów.

 

Skoro ktoś myśli o większym typie oczyszczalni, to czy musi też robić większy układ rozprowadzenie za nią (np. drenaż)?

W zasadzie to nie, gdyż przepływ średniodobowy i tak pozostanie jednakowy dla obu modeli. Jednak z innego punktu widzenia, gdy obiekt lub dom, do którego oczyszczalnia jest przeznaczona, ma możliwość rozbudowy, podłączenia odpływu z osobnego biura, pomieszczeń socjalnych lub może być zamieszkiwany przez rodziny dwupokoleniowe to wówczas należy zrobić odprowadzenie takiej wielkości, jaki jest dopuszczalny maksymalny przepływ samej oczyszczalni.

 

Czy stałe koszty eksploatacji są większe przy ZBS-8C, niż przy ZBS-6C?

Zależy czy oczyszczalnia pracuje na pełnej wydajności. W oczyszczalniach ZBS naszej firmy są do wyboru tryby działania na sterowniku.
Przełączenie może być dokonane przez użytkownika, serwisanta lub klienta. Powinna być jednak przeprowadzona konsultacja telefoniczna z naszą firmą lub działem serwisu, który potwierdzi, że jest to  uzasadnione.
 Jeżeli dla przykładu oczyszczalnia ZBS-6C miała wybrany tryb odpowiadający w przybliżeniu 4 RLM (stałym użytkownikom) to ZBS-8C przy ustawieniu na połowę wydajności, nie będzie zużywał więcej energii. Różnica może być tylko w okresie wywozu osadu, który wydłuży się w większym modelu.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep