Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Dofinansowanie na oczyszczalnie przydomowe - wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

« wróć

Od 13 marca rusza dofinansowanie na oczyszczalnie przydomowe (biologiczne oraz drenażowe) w gminie Brzeziny. Osoby, które złożą wniosek do 12 kwietnia mają możliwość uzyskać kwotę do 85% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 15 000,00 zł brutto.
   

Warunki uzyskania dofinansowania

Aby uzyskać dotację na oczyszczalnię, należy zmienić sposób odprowadzania ścieków z budynku:

 • w przypadku posiadania szamba lub wyeksploatowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędne jest odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego urządzenia i podłączenie jej do nowo wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;

 • w przypadku budowy nowego budynku mieszkalnego jest to wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać atesty lub certyfikaty potwierdzające zgodność z normami obowiązującymi w świetle przepisów prawa.

 

Czego nie pokrywa dofinansowanie?

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają następujące koszty:

 1. demontażu zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz wyeksploatowanych oczyszczalni przydomowych
 2. materiałów budowlanych do instalacji wewnętrznych oraz ich wykonanie
 3. wykonania badań geologicznych
 4. projektów i innych dokumentacji oraz koszty uzgodnienia z organami urzędowymi
 5. zakupu biopreparatów do oczyszczalni
 6. związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, oraz kontrolą oczyszczalni przydomowej.

   

Jakie dokumenty należy dołożyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie lub numeru księgi wieczystej.

   

Jakie dokumenty należy przedłożyć po zrealizowaniu zadania?

Do rozliczenia dotacji wnioskodawca przedkłada:

 1. Fakturę lub rachunek – w oryginale od przedsiębiorcy za zakup (montaż) oczyszczalni przydomowej.
 2. Kserokopię wydanego przez właściwy organ pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub potwierdzona przez właściwy organ kopia zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. Kserokopię zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę oczyszczalni, jeśli takie dokumenty są wymagane przez przepisy.
 4. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
 5. Dokumenty potwierdzające legalne wprowadzenie urządzenia do obrotu i spełnienie obowiązujących wymagań w przepisach prawa, m.in. atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty.

   

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasze oczyszczalnie zarówno biologiczne jak i drenażowe (osadniki gnilne) spełniają wszystkie kryteria na dofinansowanie ich montażu.

 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą pod numerami telefonów: (42) 712-00-41, (42) 712-20-60.

 

Źródła:
Uchwała NR LXVI/391/2023 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 26 maja 2023 r., Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała NR LXXVII/442/2024 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 31 stycznia 2024 r., Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

    

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep