Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Jaką rolę w naszym życiu odgrywają oczyszczalnie biologiczne?

« wróć

My, niestety, wciąż w równie dużym stopniu narażeni jesteśmy na działanie zróżnicowanych zanieczyszczeń, które docierają do nas niemal zewsząd. Nasze zdrowie atakuje już nie tylko brudne powietrze, ale także trujące chemiczne substancje zawarte w pożywieniu, aż w końcu zanieczyszczenia w zużytych cieczach – ściekach. O tym, jak bardzo ważna jest odpowiednia troska o nasze środowisko naturalne, nie musimy powtarzać. Przekonajcie się zatem, w jaki sposób odpowiednio o to zadbać.

 

Świadoma walka z zanieczyszczeniami

Aby nasze funkcjonowanie w środowisku nie było bierne, warto skorzystać ze wszystkich dóbr, jakie proponują nam firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją urządzeń dla oczyszczalni ścieków. To niezwykle ważne, by zacząć korzystać jedynie z tych elementów, które prezentują najwyższą jakość oraz są stworzone z trwałych i mocnych materiałów.
Korzystanie z odpowiednio zbudowanej oczyszczalni, która przeznaczona będzie dla Twojej szkoły, hotelu, przychodni, czy innej placówki przemysłowej, zapewni Ci właściwy wkład w troskę o naturę. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, jej wersja przydomowa, którą także posiadamy w ofercie Wobet-Hydret, również powinna zawierać produkty stworzone przy użyciu najlepszych surowców.

Kilka faktów historycznych o pierwszych oczyszczalniach ścieków

Stare wodociągi - artykuł blogowe Wobet-Hydret
Źródło: https://www.aqua-sprint.pl/

Oczyszczalnie ścieków, to obiekty, które nawet w swojej prymitywnej formie towarzyszyły ludziom już od setek tysięcy lat. Pierwsze problemy z zanieczyszczeniami środowiska mogły pojawić się już od czasu, kiedy ludzie zmienili tryb życia z wędrownego na osadniczy. To właśnie wtedy problemy z  rozkładem odpadów zaczęły dotykać coraz większych obszarów. Co więcej, wszystkie zużyte ciecze coraz częściej zostawały wylewane do rzek i jezior, które przyjmowały je i stopniowo stawały się bardziej zanieczyszczane. Woda, która służyła do picia, gotowania i kąpieli zaczęła być w coraz gorszej kondycji, rozprzestrzeniały się epidemie, które stopniowo dziesiątkowały społeczeństwa.

Pierwsze mechaniczne oczyszczalnie ścieków, nazwane oczyszczalniami osadnika Imhoffa, stworzone były ze specjalnych rur, które odprowadzały fekalia razem z wodą z miejsc położonych wyżej do części, które znajdowały się w niższym miejscu osady. Kolejne epoki przyniosły bardziej zaawansowane rozwiązania tego pomysłu. Woda faktycznie okazywała się stopniowo coraz czystsza, jednak niewolna od trujących pierwiastków. Zaczęto wówczas wprowadzać oczyszczalnie chemiczne, które miały za zadanie usunąć z oczyszczonych ścieków szereg niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego oraz przyrody, mikroorganizmów. Te projekty jednak nie zdołały doprowadzić do zadowalającego oczyszczenia ścieków. Najdoskonalszą bronią w walce z zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska, okazały się nowoczesne oczyszczalnie, tworzone przez najwybitniejszych naukowców, określane mianem biologicznej oczyszczalni ścieków.


Znając bezwzględne fakty historyczne i wiedząc o ogromnej sile przyrody, na wszystkich z nas ciąży ta odpowiedzialność, by o nią właściwie dbać. My, jako polski producent zapewniamy, że biologiczne oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej popularną formą walki z zanieczyszczeniem środowiska i z pewnością już niedługo będą najdoskonalszą odpowiedzią na wciąż wysoko utrzymujące się zapotrzebowanie na odpowiednią troskę o środowisko naturalne.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep