Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Kilka podstawowych informacji dotyczących przepompowni marki Wobet–Hydret

« wróć

Rodzaje i typy przepomowni marki Wobet-Hydret

W ofercie posiadamy gotowe przepompownie ścieków oczyszczonych i surowych z pompami i armaturą (taką jak zawory zwrotne czy stopy sprzęgające do pomp). Nasi specjaliści chętnie doradzą przy doborze przepompowni dla domów jednorodzinnych, bądź dla szkół, czy zakładów produkcyjnych. Wobet – Hydret w swojej ofercie przedstawia kilka rodzajów przepompowni, wyróżniających się między sobą nieco innymi właściwościami, rozmiarem, kształtem i funkcjonalnościami.

P60/2,0 R – to zbiornik przystosowany dla jednej pompy do ścieku oczyszczonego bądź wody deszczowej.

P60-80/2,1 R – jest najmniejszym produktem, który nadaje się do ścieków surowych, a także jak powyższy model do ścieków oczyszczonych i wody deszczowej. Model dostępny również w wersji jedno pompowej.

P80/1,8 R – przepompownia jedno pompowa, bardzo dobrze nadaje się do użycia przy transporcie ścieków surowych.

P100/1,9 R – przepompownia jedno pompowa, z możliwością zastosowania stopy sprzęgającej bardzo dobrze nadaje się do użycia przy transporcie ścieków surowych.

P120/1,8 R – przeznaczona również do ścieków surowych. Dostępna w wersji jedno pompowej, z możliwością zastosowania stopy sprzęgającej.

P100 Z – do ścieków surowych, przepompownie dwupłaszczowe o średnicy 100 cm i wysokości dobranej indywidualnie dla klienta. Przepompownia dostępna w wersji jedno pompowej z możliwością zastosowania stopy sprzęgającej, podestu serwisowego oraz włazu ze stali kwasoodpornej.

P120 Z – do ścieków surowych, przepompownie dwupłaszczowe o średnicy 120 cm i wysokości dobranej indywidualnie dla klienta. Przepompownia dostępna w wersji jedno lub dwu pompowej z możliwością zastosowania stopy sprzęgającej, podestu serwisowego oraz włazu ze stali kwasoodpornej.

P150 Z – do ścieków surowych, przepompownie dwupłaszczowe o średnicy 150 cm i wysokości dobranej indywidualnie dla klienta. Przepompownia dostępna w wersji jedno lub dwu pompowej z możliwością zastosowania stopy sprzęgającej, podestu serwisowego oraz włazu ze stali kwasoodpornej.

Dla każdej z przepompowni oferujemy skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco-alarmowe, oraz sterujące dla opcji dwu pompowej.

Różne możliwości montażu przepompowni

Każdy typ prezentowanej wyżej przepompowni kieruje się swoimi indywidualnymi prawami montażu. Jeśli zmagasz się z osadzeniem przepompowni, w gruncie który wyróżnia sucha, piaszczysta struktura bez widocznej obecności wód gruntowych, najlepiej jeśli przed rozpoczęciem prac, dokładnie sprawdzisz, czy zbiorniki przepompowni nie jest uszkodzony. Aby stworzyć warunki idealne do wstawienia produktu, wykop otwór o wystarczającej głębokości, szerokość wykopu taka, aby pomiędzy studzienką a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m. przestrzeń ( w celu obsypania i zagęszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu jej ustabilizowania. Następnie podłączamy rurę dopływową i tłoczną. Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Każdą warstwę należy zagęścić. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m.


Natomiast jeśli zmagasz się z gliniastym podłożem, w którym mogą występować wody gruntowe, należy wykonać opaskę cementową. Po wykonaniu wykopu (jak w warunkach suchych), należy przygotować mieszankę cementu „ 350 ” ze żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na podłoże wykopu na wysokość 10 cm. Następnie włożyć zbiornik do wykopu, wypoziomować oraz podłączyć rurę dopływową i tłoczną. Pozostałą mieszankę rozsypać na 0,5 m dokoła zbiornika na wysokość 90 cm, sukcesywnie zagęszczając. Powstałą opaskę cementowo – żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm . Kolejne warstwy piasku należy również zagęścić. Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom poniżej dna wykopu.

 

Serdecznie namawiamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep