Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Mądrze i ekologicznie z Wobet-Hydret

« wróć

Pożyteczne bakterie, które znajdują się już w doprowadzanych ściekach surowych, są w dużych ilościach zaszczepiane w komorach osadu czynnego. Profesjonalnie wykonana biologiczna oczyszczalnia ścieków stwarza korzystne warunki do życia odpowiedniej liczby bakterii. Oczyszczone przez bakterie ścieki nie degradują gleby, do której trafiają, nie mają także negatywnego wpływu na wody gruntowe ani wody powierzchniowe. To wszystko co zachodzi w oczyszczalniach biologicznych produkcji Wobet-Hydret odbywa się na zasadzie procesów biochemicznych, które mają za zadanie zredukować zawartość związków azotu, fosforu i zróżnicowanych zawiesin w produkowanych ściekach. Ważną zaletą biologicznych oczyszczalni ścieków jest to, że unieszkodliwiają zanieczyszczenia u źródła ich powstawania, a także wpływają na uzupełnienie lokalnych zasobów wodnych. Bakterie natomiast są ponownie wykorzystywane do tworzenia, tzw. biomasy bakteryjnej – czysty zysk!

 

 

Bakterie – ważni mieszkańcy biologicznych oczyszczalni ścieków

Ekologicznie znaczy taniej – koszty biologicznych oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Wobet-Hydret stanowią alternatywę dla nieszczelnych szamb starego typu. Dodatkowo sposób i częstotliwość ich opróżniania pociągają za sobą znacząco mniejsze koszty, niż systematyczne opróżnianie szamba. Raz poniesione koszty budowy i instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków z pewnością zwrócą się w niedługim czasie. Eksploatacja oczyszczalni, która obejmuje przede wszystkim okresowy wywóz osadu i zużycie energii, to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.


Prawidłowo użytkowana ekologiczna przydomowa oczyszczalnia, oczyszcza ścieki do postaci wody o drugiej klasie czystości, a takie wody mogą być, jak już wcześniej wspomnieliśmy, odprowadzone do gruntu lub wód powierzchniowych bez ryzyka skażenia. Otrzymaną wodę możemy ponownie wykorzystać, np. podlać nią ogród lub użyć do zasilenia oczka wodnego, bez konieczności dostarczania wody z wodociągu.

Dlatego zachęcamy do montażu przydomowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków, jeśli tylko mają Państwo na swojej działce taką możliwość.


Zapraszamy do kontaktu z Wobet-Hydret!

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep