Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oczyszczalnia ZBS czy ZBB - poznaj różnice

« wróć

Coraz więcej osób decyduje się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Bardzo cieszymy się z faktu, iż wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Oczyszczalnie Wobet-Hydret to doskonała i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnego szamba. W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje oczyszczalni biologicznych – ZBB i ZBS. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze różnice między nimi.

 

 

Działanie biologicznych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ZBB działają w oparciu o metodę osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym (układ hybrydowy). Obecność złoża fluidalnego pozwala na osiągnięcie wyższej stabilności pracy niż w przypadku samego osadu czynnego. Do tego procesu konieczne jest napowietrzanie ścieków specjalną pompą. Napowietrzone ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie zachodzi proces klarowania. Oczyszczona woda kierowana jest do studni rozdzielającej i odprowadzana do systemu rozsączającego.

Oczyszczalnie ZBS opierają swoje działanie na technologii SBR, która polega na  wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. Brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczalnie oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej przyczynia się do zwiększenia stopnia efektywności układu oraz umożliwia znacznie lepszą retencję. Wiąże się to z lepszym buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w skali dobowej.

 

 

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków

Wobet-Hydret oferuje oczyszczalnie w wersji pionowej i poziomej. Korpus oczyszczalni ZBB ma konstrukcję dwupłaszczową (HDPE Z), co pozwala na montaż w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. W standardowych wersjach oczyszczalnie składają się z  3 komór – osadnika wstępnego, komory biologicznej oraz komory osadnika wtórnego. Oczyszczalnie ZBS dostępne są zarówno w wersji kompaktowej, jak i jako układy o większej przepustowości (od kilku do kilkunastu m3). W przypadku większych rozwiązań stosuje się moduły (minimum dwuzbiornikowe), które spełniają oddzielne funkcje. Oczyszczalnie biologiczne ZBS w wersji standardowej wyposażone są w komorę osadnika wstępnego i komorę biologiczną.

 

 

Odprowadzanie ścieków

Ścieki po reaktorach ZBB i ZBS mogą być odprowadzane do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego, pakietów rozsączających oraz studni chłonnych. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń prawnych możliwe jest także ich odprowadzenie do cieku wodnego, stawu lub rowu melioracyjnego. Jakość ścieków po oczyszczeniu pozwala na ich magazynowanie i wykorzystywanie do np. podlewania kwiatów.

 

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep