Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oczyszczalnie biologiczne a kocioł kondesacyjny

« wróć

W jaki sposób powstaje kondensat?

W trakcie spalania gazu powstają takie tlenki jak: dwutlenek węgla, tlenki azotu i inne substancje.

Podczas kondensacji pary wodnej, dochodzi do połączenia wody z w/w tlenkami, co prowadzi do powstania kondensatu o odczynie kwaśnym.

Czy kondensat można doprowadzić do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Polska nie posiada przepisów, które regulują tę kwestię. Wzorując się na zagranicznych przepisach, odprowadzanie kondensatu do kanalizacji ogólnodostępnej jest dozwolone bez neutralizatora dla kotłów kondensacyjnych o mocy do 25 kW. Przyjmuje się, że przy całodobowej pracy kotła kondensacyjnego o mocy 25 kW wydziela się około 20 litrów kondensatu. Należy jednak pamiętać, aby rury kanalizacyjne budynku były odporne (typ PVC) na działanie kondensatu.

Przykładowe rozwiązanie - dobór oczyszczalni biologicznej

Przyjmując, że czterosobowa rodzina zamieszkała w domu jednorodzinnym, który ogrzewany jest kotłem o mocy do 25kW, wytwarza ścieki do 600 l/dobę. W takim przypadku można zaproponować reaktor biologiczny ZBS-4C z neutralizatorem kondendsatu.

 

W przypadku braku w układzie nautralizaora za odpowiedni reaktor należy przyjąć, (kolejny większy) tj. ZBS-6C. Jeśli moc kotła przekroczy 25 kW, należy przyjąć za odpowiedni reaktor (kolejny większy) ZBB-7C lub ZBS-10C. W przypadku kotła o mocy większej niż 60 kW konieczne jest stosowanie nautralizatora kondensatu.

Mam twardą wodę. Czy mogę używać stacje zmiękczające wodę, gdy mam POŚ?

W trakcie pracy stacji uzdatniającej wodę dochodzi do wymiany soli waponiowych i magnazowych na sole sodowe, które "zmiękczają" wodę. Każda stacja uzdatniająca wodę posiada program samoczyszczący, w trakcie którego do ścieków odprowadza się w/w sole, szkodliwe dla przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

W przypadku zastosowania odżelaziacza nie ma przeciwskazań na odprowadzanie zanieczyszczeń do oczyszczalni. Należy jednak pamiętać, iż odżelaziacz posiada cykl płukania złoża filtrującego, co zwiększa zużycie wody - przepływ oczyszczalni.

Przykład

Przyjmując, że dom jednorodzinny zamieszkały przez czteroosobową rodzinę, produkuje 600 l ścieków na dobę, wówczas odpowiednim reaktorem biologicznym będzie ZBS-4C. Jednakże w przypadku zastosowania odżelaziacza, nalezy wybrać ZBS-6C, w celu zwiększenia przepustowości ścieków.

 

Dobór oczyszczalni, jak i jej elementów, musi być przeprowadzony przez projektanta, który określi jej końcową konfigurację.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep