Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Studnie wodomierzowe Wobet-Hydret

« wróć

Zwykły wodomierz, czy studnia wodomierzowa Wobet-Hydret?

Według obowiązujących norm, wodomierz można umieścić w dwóch miejscach:


1. W piwnicy budynku lub na parterze budynku w wydzielonym, zamkniętym przed dostępem niepowołanych osób pomieszczeniu, które będzie zabezpieczone przed zalaniem wodą i fekaliami, a także zabezpieczone przed zamarzaniem. Dopuszczalne jest umieszczenie wodomierza w ogrzewanym garażu budynku jednorodzinnego.


2. W studzience wodomierzowej poza budynkiem mieszkalnym, jeżeli w budynku tym nie ma piwnicy i nie jest możliwe wydzielenie na parterze budynku odpowiedniego miejsca na wodomierz. Instalację studzienki wodomierzowej zaleca się także w przypadku, gdy dom położony jest powyżej 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy.

 

Eksploatacja wodomierzy przysparza wielu problemów, zwłaszcza w okresie zimowym. Wodomierz wewnątrz budynku powinien być bowiem zainstalowany w takim pomieszczeniu, w którym stale panuje dodatnia temperatura. W praktyce oznacza to, że wodomierze nie mogą być instalowane tam, gdzie mamy do czynienia z nieszczelnymi drzwiami, drzwiami garażowymi czy oknami. Jeśli nie masz możliwości zamontowania wodomierza wewnątrz budynku, lub pomieszczenie z wodomierzem ma słabą izolację cieplną, lub też niemożliwe jest odpowiednie zabezpieczenie wodomierza przed ujemnymi temperaturami, postaw na studnię wodomierzową Wobet-Hydret!

 

Jak zbudowana jest studzienka wodomierzowa Wobet-Hydret i jaką rolę pełni?

Studzienki wodomierzowe firmy Wobet-Hydret możesz zamontować na każdym terenie. Oznacza to, że możesz umieścić je na swojej posesji nie martwiąc się o warunki gruntowe i wodne, które na niej występują. Główną cechą studni wodomierzowej jest to, ze działa ona na podobnej zasadzie, na jakiej działa termos. Studnia wodomierzowa Wobet-Hydret posiada dno, które wraz z jej zamknięciem z góry poprzez właz rewizyjny oraz obsypkę betonową pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni. Dodatnia temperatura jest utrzymywana także przez ciepło, jakie oddaje ziemia. Taka konstrukcja studzienek wodomierzowych firmy Wobet-Hydret pozwala zapobiegać zamarznięciu urządzenia oraz chroni jej wnętrze. Zaletą naszych studni wodomierzowych jest także to, że są one prawie niewidoczne.


Jako wyposażenie dodatkowe studni wodomierzowych Wobet-Hydret oferujemy także kołnierze (instalowane wewnątrz studzienki). W przypadku ich zamówienia należy dokładnie określić odstęp, umożliwiający wstawienie odpowiedniego wyposażenia. Jeżeli potrzebujesz, możemy zaprojektować i wykonać dla Ciebie więcej niż dwa przyłącza.
Głównym zadaniem studni wodomierzowej jest ochrona armatury oraz umożliwienie odczytu wodomierza, dlatego jej właściciel powinien stale o nią dbać i sprawdzać, czy nie została ona naruszona. Równie ważne jest prawidłowe zamontowanie studni wodomierzowej, co polecamy zostawić specjalistom.

 

Odbiorca usługi, jaką jest dostarczenie wody – czyli w praktyce właściciel posesji, zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej na posesji lub działce, na której się znajduje. Powyższy obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r.). Jeśli szukasz profesjonalistów, którzy sprawnie i pewnie pomogą Ci zadbać o instalację wodną i wodomierz w Twoim domu, skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep