Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Wymagania urzędów dotyczące oczyszczalni ścieków

« wróć

Najpopularniejszymi w Polsce rodzajami przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczne oraz oczyszczalnie ekologiczne. Aby móc podłączyć na swojej działce jedną z wymienionych oczyszczalni, należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18.11.2014r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli urząd uzna, że nie zostały one spełnione, może zgłosić sprzeciw i uniemożliwić instalację. 

 

Gdzie można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Planowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, należy rozpocząć od zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest w urzędzie gminy lub miasta. Obecność sieci kanalizacyjnej lub uchwała rady gminy zabraniająca budowy na danym terenie oczyszczalni, może zniweczyć plany właściciela działki.

Zamiar wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgłasza się właściwemu wydziałowi w starostwie. Jest to związane z ochroną środowiska i z koniecznością stwierdzenia czy oczyszczalnia nie będzie w negatywny sposób wpływać na środowisko. Do zgłoszenia załącza się mapkę z naniesioną juz lokalizacją przydomowej oczyszczalni. Najważniejsze jest to, aby w projekcie zachowane były odpowiednie odległości oczyszczalni od:

● studni z wodą pitną (30 m od miejsca wprowadzania do gruntu oczyszczonych ścieków, 15 m od zbiornika oczyszczalni),
● granicy działki i drogi (2 m),
● wód gruntowych (1,5 m od dna drenażu),
● rurociągów gazowych i wodociągowych (1,5 m),
● łączy elektrycznych i telekomunikacyjnych (0,8 m).

Wymagania prawne dotyczące zrzutu ścieków

Dla urzędu istotna będzie również informacja w jaki sposób właściciel oczyszczalni będzie pozbywać się ścieków oczyszczonych. Jeśli mają być one zrzucane do zbiornika wodnego lub wody otwartej, to do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie wodno-prawne. Warto zapamiętać, że prawo wodne zabrania wprowadzania ścieków w odległości mniejszej niż 1 km od plaż i kąpielisk, w nadmorskim pasie technicznym oraz w miejscach, w których odprowadzanie ścieków byłoby sprzeczne z ochroną środowiska (np. obszary chronione). Na obszarach tzw. aglomeracji dopuszczalne jest montowanie tylko oczyszczalni biologicznych, spełniających rygorystyczne wymagania dotyczące jakości oczyszczania ścieków.

Wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni ścieków może być dla laika sporym wyzwaniem. Pomocą w podjęciu decyzji służą doświadczeni specjaliści, którzy dopasują oczyszczalnię do m.in. wielkości działki, rodzaju gruntu i ilości produkowanych ścieków. Będą również wsparciem w wytłumaczeniu niezrozumiałych kwestii prawnych i pomogą przebrnąć przez sprawy urzędowe.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep