Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Zasady i przepisy dotyczące zbiorników bezodpływowych – o co musi zadbać właściciel, by nie dostać kary grzywny?

« wróć

Mianem zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) określa się zbiornik, do którego odprowadzane są ścieki wytworzone w procesie użytkowania domowych urządzeń kanalizacyjnych. Jest to rodzaj odprowadzania ścieków, który funkcjonuje głównie przy domach jednorodzinnych oraz na działkach. Instalacja szamba wiąże się jednak z przestrzeganiem pewnych zasad.

 

Prawne uwarunkowania instalacji zbiorników bezodpływowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, planując instalację szamba, każdy jego przyszły właściciel zobowiązany jest do przestrzegania wielu zasad. Oto niektóre z nich:

  • Zbiorniki bezodpływowe mogą być instalowane wyłącznie na działkach budowlanych, na których nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
  • Zbiorniki nie mogą być instalowane na niektórych szczególnych rodzajach obszarów m.in. na obszarach podlegających szczególnej ochronie, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a także na terenach zalewowych.
  • Zbiorniki bezodpływowe powinny posiadać szczelne przykrycie, a ich dno i ściany powinny być nieprzepuszczalne.

Minimalna odległość usytuowania zbiorników bezodpływowych od studni z wodą pitną wynosi 15 metrów.

 

Formalności wynikające z instalacji zbiorników bezodpływowych

Aby móc legalnie korzystać z szamba lub założonej instalacji ściekowej, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do starostwa. Każda gmina/miasto ma bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych zainstalowanych na działkach ich mieszkańców.

 

Kontrole i odpowiedzialność karna właściciela szamba

Najczęstszym powodem pojawienia się kontroli jest niezgodność raportów dotyczących ilości zanieczyszczeń odebranych od właściciela szamba z pojemnością jego instalacji ściekowej lub zużycia wody, która zależy także od:

  • wielkości pojazdu asenizacyjnego
  • wielkości zbiornika zamontowanego na działce
  • częstotliwości wywozu nieczystości

Jeśli dane te nie zgadzają się ze stanem faktycznym, właściciel może spodziewać się kontroli, której celem będzie sprawdzenie szamba, ocenienie jego szczelności i weryfikacja wszelkich prawidłowości związanych z obsługą i jego utrzymaniem.

 

Z czym wiąże się rozszczelnienie szamba?

Rozszczelnienie zbiornika wiąże się nie tylko z koniecznością naprawy instalacji, może ono także prowadzić do zanieczyszczenia gleby spowodowanego wydostaniem się zawartości szamba na powierzchnię. Zabronione jest również świadome wylewanie nieczystości, nawet na własnej posesji. Tego rodzaju działania mogą bowiem grozić bardzo wysoką karą pieniężną.

 

Aby uniknąć takich przykrych incydentów, warto inwestować w szamba i zbiorniki wykonane z najlepszych materiałów, pochodzące od sprawdzonych producentów. Zbiorniki najwyższej jakości posiadamy w swojej ofercie jako firma Wobet-Hydret. Profesjonalna obsługa, doradztwo oraz wysokiej jakości usługi to cechy, którymi się wyróżniamy.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem zbiornika bezodpływowego lub instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków - zapraszamy do kontaktu.

 

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep