Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Zbiornik bezodpływowy na ścieki 10m3, czy może oczyszczalnia z drenażem i osadnikiem 3m3?

« wróć

Dla kogo są to rozwiązania?

Rodziny 4-5 osobowe mogą być zainteresowane pojemnością 10m3, aby co tydzień  nie wywozić nieczystości lub osadnikiem gnilnym 3m3 z układem drenażu o łącznej długości 60m, czyli 3 ciągi po 20m na żwirze płukanym.

 

Czy oprócz zakupu w/w wyrobów oraz kosztów związanych z montażem, dochodzi jeszcze coś istotnego do ogólnej wyceny tematu?

Jeśli warunki gruntowo-wodne są dobre lub średnie, a mówiąc prościej, nie utrudniają montażu wtedy wykonawca może doliczyć koszty związane z przykanalikiem, nadbudową włazu, czy jakimiś elementem rewizyjnym (np. studzienką kanalizacyjną 315 na skręcie). Dotyczy to zarówno zbiornika jak i osadnika. Jednak nie należy zapominać o podsypce ze żwiru płukanego 16-32mm w ilości 15-20 ton, która obecnie stanowi już konkretną kwotę dodatkową do kosztu budowy oczyszczalni.

Jeśli jednak warunki gruntowo-wodne to utrudniają, zaczynają szybko pojawiać się dodatkowe elementy, które mogą stanowić dodatkowy koszt. W zbiorniku bezodpływowym może to być związane z wykonaniem obsypki z mieszanki cementowej, która ma zabezpieczyć pusty zbiornik przed wypłynięciem i zakotwiczyć go w gruncie.

W przypadku oczyszczalni z osadnikiem, eskalacja kosztów, może nastąpić przez konieczność wykonania drenażu w nasypie, którego wysokość określa najwyższy poziom wód gruntowych w ciągu roku. Koszty wykonania nasypu to jedno, ale od razu dochodzi również przepompownia, która jest niezbędna do przepompowania ścieku oczyszczonego na drenaż. Dodatkowo sama przepompownia musi być wyposażona w dobrą pompę, aby zminimalizować potencjalnie awarie, a tym samym kłopoty z odpływem ścieków z budynku.

 

Co wybrał/wybrałabym dla siebie?

Dokonując ostatecznego wyboru musimy wziąć pod uwagę to, że koszty sumaryczne inwestycji będą do siebie bardzo zbliżone. Na szambo powinni zdecydować się na pewno Ci, którzy posiadają na swoich działkach grunt, który nie wchłania wody (np. glina). W takich warunkach oczyszczalnia może nam przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku.

Wszyscy pozostali powinni przeprowadzić prosty rachunek ekonomiczny (szczegóły w tabeli poniżej). Szambo musimy wywozić średnio co 3 tygodnie, a oczyszczalnie drenażową co rok. Jedyny dodatkowy koszt oczyszczalni to bioaktywator, który powinniśmy dodawać do oczyszczalni. Jednak biorąc pod uwagę środki dostępne na rynku będzie to koszt rzędu 100 zł rocznie.

 

Ekonomia jest w tym wypadku jednoznaczna, należy postawić na oczyszczalnie.

  Szambo 10 m3  Oczyszczalnia drenażowa
Wywóz jednorazowy
Około 250 zł Około 350 zł
Roczny koszt wywozu
Około 4250 zł Około 350 zł
Roczny koszt bioaktywatora  
Brak Około 100 zł
Suma dla 5-ciu lat
21250 zł 2250 zł
Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep