Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBB

Oczyszczalnie ścieków ZBB, wykorzystywane często jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, oferowane są w wersji kompaktowej. Działają w oparciu o oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym (układ hybrydowy). Zastosowanie złoża fluidalnego, umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.


Oczyszczalnie biologiczne oferowane są przez producenta Wobet-Hydret w wersji poziomej (ZBB-C) lub pionowej (ZBB-PC). Korpus wykonany jest  z polietylenu wysokiej gęstości i ma konstrukcję dwupłaszczową (HDPE Z). Umożliwia to montaż nawet w bardzo niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych oraz w sytuacjach gdy duże zagłębienie przykanalika utrudnia, bądź uniemożliwia montaż oczyszczalni o typowej konstrukcji (np. jednopłaszczowej).

 

Prezentowane biologiczne oczyszczalnie ścieków zintegrowane są z osadnikiem wstępnym, do którego recyrkulowany jest osad.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Parametry techniczne
Ilość użytkowników RLM Najczęściej stosowanie typy ZBB
3 - 6 ZBB-6PC
5 - 7 ZBB-7C
7 - 10 ZBB-10C
10 - 12 ZBB-12C
12 - 16 ZBB-16C
12 - 18 ZBB-18PC
16 - 20 ZBB-20C
20 - 27 ZBB-27PC
20 - 30 ZBB-30C
20 - 32 ZBB-32PC
30 - 40 ZBB-40C
40 - 50 ZBB-50C

Reaktor biologiczny ZBB-C (7-16RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

 

Reaktor w wersji standardowej, podzielony jest na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania),
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

Sterowanie pracą odbywa się w sposób automatyczny. Sterownik umieszczony jest w pojemniku technicznym. Zasilanie podłączone jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu.

 

Sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy w celu dostosowania jej parametrów. W przypadku braku zasilania w sieci, funkcje i ustawienia są podtrzymane. Po ponownym załączeniu zasilania nastąpi kontynuacja pracy oczyszczalni ścieków w trybie uprzednio wybranym. Automatyczne sterowanie w opisanej konfiguracji zmniejsza również zużycie energii jak i wydłuża okres pomiędzy kolejnymi opróżnieniami osadu.

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków
Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- pokrywy włazów rewizyjnych,

- nadbudowy włazu rewizyjnego o wysokości 0,6 m (liczonej od dna rury dopływowej).

 

Wyposażenie dodatkowe:

- nadbudowy włazu rewizyjnego,

- rozbudowana skrzynka ster. o dział przepompowni.

Reaktor biologiczny ZBB-C (20-50RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

 

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego (gdzie następuje retencja ładunku ścieków dopływających),
 • komorę biologiczną (natlenianą),
 • komorę osadnika wtórnego.
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków
Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- pokrywy włazów rewizyjnych,

- nadbudowy włazu rewizyjnego o wysokości 0,7 m (liczonej od dna rury dopływowej).

 

Wyposażenie dodatkowe:

- nadbudowy włazu rewizyjnego,

- rozbudowana skrzynka ster. o dział przepompowni.

Reaktor biologiczny ZBB-PC (6-10 RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-PC, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

 

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania),
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

 

Sterowanie pracą odbywa się automatycznie, poprzez pojemnik techniczny instalowany obok oczyszczalni. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu. Dodatkowo sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy lub trybu urlopowego w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb klienta. W przypadku braku zasilania w sieci funkcje i ustawienia są podtrzymane w sterowniku.


Zalecane jest, aby podczas składania zamówienia oczyszczalni ścieków ustalić dokładne zagłębienie dopływu do reaktora w celu wydłużenia, bądź skrócenia nadbudowy włazu (korpusu).

 

Budowa oczyszczalni biologicznej
Budowa oczyszczalni biologicznej
Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- pokrywy włazów rewizyjnych,
- nadbudowy włazu rewizyjnego - korpusu, wysokości 0,6 m (liczonej od dna rury dopływowej).

 

Wyposażenie dodatkowe:

- rozbudowana skrzynka ster. o dział przepompowni,
- stabilizatory do montażu w trudnych warunków gruntowo-wodnych.

Reaktor biologiczny ZBB-PC (15-32 RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-PC, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

 

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania),
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

 

Sterowanie pracą odbywa się automatycznie, poprzez pojemnik techniczny instalowany obok oczyszczalni. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu. Dodatkowo sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy lub trybu urlopowego w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb klienta. W przypadku braku zasilania w sieci funkcje i ustawienia są podtrzymane w sterowniku.

 

Zalecane jest, aby podczas składania zamówienia biologicznej oczyszczalnie ścieków ustalić dokładne zagłębienie dopływu do reaktora w celu wydłużenia, bądź skrócenia nadbudowy włazu (korpusu).

Budowa oczyszczalni biologicznej
Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- pokrywy włazów rewizyjnych,
- nadbudowy włazu rewizyjnego - korpusu, wysokości 0,6 m (liczonej od dna rury dopływowej).

 

 Wyposażenie dodatkowe:

- rozbudowana skrzynka ster. o dział przepompowni.

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog