Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBB

 

Oczyszczalnie hybrydowe łączą zalety kilku technologii w celu uzyskania lepszego efektu końcowego.


Technologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) polega na zastosowaniu kształtek z tworzywa o dużej powierzchni właściwej (tzw. złoża fluidalnego), które umożliwia tworzenie oraz wzrost błony biologicznej (masy mikroorganizmów).

W stosunku do typowej technologii osadu czynnego, takie rozwiązanie, charakteryzuje się następującymi zaletami:

  • większa stabilność pracy
  • mniejsza produkcja osadu nadmiernego
  • mniejsza podatność na zmiany parametrów ścieków surowych.

 

Oczyszczalnie ZBB posiadają konstrukcję dwupłaszczową (korpus, przegroda, dennice). Podnosi to znacznie wytrzymałość i stabilność konstrukcji zbiornika. Duża wytrzymałość takiej konfiguracji umożliwia montaż nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych i na większej głębokości niż produktów jednopłaszczowych. Umożliwia to połączenie przykanalika ze spadkiem grawitacyjnym do oczyszczalni nawet przy znacznym jego zagłębieniu.


Wiele lat doświadczenia naszej firmy w dziedzinie oczyszczalni biologicznych oraz produkcji wyrobów dwupłaszczowych przeznaczonych do instalacji w gruncie, przyczyniło się do powstania typoszeregu ZBB w tal wytrzymałej i kompaktowej formie.

 

Poglądowy schemat działania oczyszczalni biologicznej

Reaktor biologiczny ZBB-C (7-16RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

 

Reaktor w wersji standardowej, podzielony jest na trzy komory:

  • komorę osadnika wstępnego,
  • komorę biologiczną (natleniania),
  • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

Sterowanie pracą odbywa się w sposób automatyczny. Sterownik umieszczony jest w pojemniku technicznym. Zasilanie podłączone jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu.

 

Sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy w celu dostosowania jej parametrów. W przypadku braku zasilania w sieci, funkcje i ustawienia są podtrzymane. Po ponownym załączeniu zasilania nastąpi kontynuacja pracy oczyszczalni ścieków w trybie uprzednio wybranym. Automatyczne sterowanie w opisanej konfiguracji zmniejsza również zużycie energii jak i wydłuża okres pomiędzy kolejnymi opróżnieniami osadu.

 

Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

 

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Przykładowy przekrój zbiornika

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- pokrywy włazów rewizyjnych,

- nadbudowy włazu rewizyjnego o wysokości 0,6 m (liczonej od dna rury dopływowej).

 

Wyposażenie dodatkowe:

- nadbudowy włazu rewizyjnego,

- rozbudowana skrzynka ster. o dział przepompowni.

Parametry techniczne
Typ Ilość
użytkowników
Przepustowość
dobowa max.
Ładunek BZT
ścieków sur.
Poj. całk.
osadnika
Średnica
zbiornika
Długość
zbiornika
Pojemność
całkowita
  RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m3
ZBB-7C ≤ 7 1,05 ≤ 0,42 1,7 1,2 4,2 4,5 
ZBB-10C ≤ 10 1,50 ≤ 0,60 2,4 1,2 5,5  6,0
ZBB-12C ≤ 12 1,80 ≤ 0,72 2,5 1,5 4,3 7,0 
ZBB-16C ≤ 16 2,40 ≤ 0,96 3,5 1,5 5,4 9,0 

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep