Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBS - dwupłaszczowe

Reaktor biologiczny ZBS-C HDPE Z (wersja dwupłaszczowa)

 

Reaktor biologiczny typu ZBS-C HDPE Z, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Pracuje w technologii SBR ( jako sekwencyjny reaktor porcjowy ) i w wersji standardowej posiada dodatkowe złoże biologiczne, które przyspiesza rozruch jak i podwyższa stabilność pracy.

Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym (zwiększona wytrzymałość) wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na: komorę retencyjną i komorę biologiczną. Konstrukcja zbiornika umożliwia jego montaż na większej głębokości i w trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych.

 

 

Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się automatycznie poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni.

 

Poglądowy schemat działania biologicznej oczyszczalni ścieków

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do komory biologicznej),
 • układ napowietrzający (wyposażony w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu
 • układ odpompowania 

Sterowanie do oczyszczalni ścieków typu ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy i trybu urlopowego (z poziomu menu podstawowego), licznik MTG, itp.


Dodatkowo wszystkie dane jak i wybrane ustawienia są podtrzymane po zaniku zasilania.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A 2:2013
Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

 

 

 

Parametry techniczne
Typ        Ilość użytkowników Przepustowość
dobowa. max.
Ładunek BZT5 ścieków sur. Pojemność całk. osad.
reten.
Średnica
zbiornika
Długość
zbiornika
Pojemność
całkowita
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m
ZBS-5C ≤ 5 0,75 ≤ 0,3 2,0 1,2 3,8 4,0

Reaktor biologiczny ZBS-C/KP HDPE Z (wersja dwupłaszczowa)

Reaktor biologiczny typu ZBS-C/KP przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Pracuje w technologii SBR (jako sekwencyjny reaktor porcjowy) i w wersji standardowej posiada dodatkowe złoże biologiczne, które przyspiesza rozruch jak i podwyższa stabilność pracy.
 

Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym (zwiększona wytrzymałość) wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na: komorę retencyjną i komorę biologiczną.
 

Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się automatycznie poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni jak i pompą EBARA OTPIMA MA (0,25 kW). 

 

Zastosowanie pompy umożliwia:

 • odprowadzanie ścieku oczyszczonego na większą odległość,
 • odprowadzenie do drenażu w nasypie lub zmniejszenie jego zagłębienia (w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych).
 • zmniejszenie zagłębienia drenażu (w sytuacji gdy zbiornik oczyszczalni jest montowany głęboko)

 

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do komory biologicznej),
 • układ napowietrzający (wyposażony w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.- (pompa EABAR OPTIMA MA ze stali szlachetnej)

 

Sterowanie do oczyszczalni ścieków typu ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy i trybu urlopowego (z poziomu menu podstawowego), licznik MTG, itp.

 
W oczyszczalni biologicznej typu ZBS-C/KP zamontowana jest pompa, która zastępuje przepompownię ścieków oczyszczonych. Sterowanie pracą pompy odbywa się również przez sterownik, lecz jest to bardziej rozbudowany model, niż w standardowym ZBS.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013
Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

 

 

 

Parametry techniczne
Typ
Ilość użytkowników Przepustowość
dobowa. max
Ładunek BZT 
ścieków sur.
Poj. całk.
osad. reten.
Średnica zbiornika  Długość zbiornika Pojemność
całkowita
- RLM m3/d kg O2/dob  m3  m m3
ZBS-5C/KP ≤ 5 0,75 ≤ 0,3 2,0 1,2 3,8 4,0 

Reaktor biologiczny - ZBS HDPE Z (wersja dwupłaszczowa) z dawkowaniem koagulantu

Oczyszczalnia ZBS pracuje w technologii SBR i w opisywanym wariancie, wyposażona jest w pojemnik techniczny rozbudowany o system dozowania koagulantu PIX.

Korzyści wynikające z zastosowania oczyszczalni z dozowaniem koagulantu:

 • podwyższona stabilność pracy
 • możliwość montażu w aglomeracji
 • redukcja fosforu i azotu
 • w pełni zautomatyzowany proces dozowania (osobna pompa)
 • sterowanie modułem logicznym PLC
 • możliwość rozbudowania systemu o moduł komunikacji GSM
 • umieszczenie zbiornika z koagulantem w łatwo dostępnym miejscu (w pojemniku technicznym)

 

 

Automatyczne dozowany jest koagulant PIX, co umożliwia wytrącenie fosforanów (defosfatację), które w fazie tlenowej (napowietrzania) wykorzystywane są przez bakterie jako źródło energii. Koagulant PIX wspomaga także proces sedymentacji osadu. Podczas sedymentacji następuje opadanie osadu na dno zbiornika.

W tej fazie zachodzi również automatyczne usuwanie azotu, czyli denitryfikacja. W efekcie sedymentacji osad znajduje się na dnie zbiornika, a w jego górnej części oczyszczone ścieki.

Przykładowe modele zamieszczone w tabelach.

 

Parametry techniczne
Typ oczyszczalni
z dawkowaniem
koagulentu
Ilość użytkowników Poj. zbiornika
koagulantu
Ilość pomp
koagulantu
Moduł GSM Dodatkowe
wyposażenie
np. pompa
 
Konstrukcja
- RLM litrów szt.      
ZBS-5C ≤ 5 25 1 opcja - dwupłaszczowa
ZBS-5C / KP ≤ 5 25 1 opcja 1 x EBARA dwupłaszczowa
ZBS-12C ≤ 12 25 1 opcja 1 x EBARA dwupłaszczowa
ZBS-20C ≤ 20 25 1 opcja 2 x EBARA dwupłaszczowa
ZBS-30C ≤ 30 50  1 opcja  2 x EBARA  dwupłaszczowa 
ZBS-40C ≤ 40 50  1  standard 2 x EBARA  dwupłaszczowa 

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep